Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Probíhá efektivní spolupráce bezpečnostních složek s obcemi a kraji

Zástupci Ministerstva vnitra, Policejního prezidia a Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru se spolu se zástupci Svazu měst a obcí a Asociace krajů dohodli na nastavení systému informování pomocí SMS zpráv při mimořádných událostech.  

Tento model je aplikován už v některých krajích. Nyní se přenese na celou Českou republiku a bude sjednocen. Schůzka, která se konala včera, tj. 24. 3. 2015, navazovala na jednání ministra vnitra se Svazem měst a obcí. Druhým bodem včerejšího jednání byla problematika udělování, respektive odebírání zbrojních průkazů a role obcí v tomto procesu.
 
„Bezpečnostní složky by se měly inspirovat v krajích, kde je systém přenosu zpráv osvědčený,“ konstatoval náměstek Jiří Nováček. SMS zprávy by v budoucnu nemusely informovat jen o mimořádných událostech ve smyslu zákona o integrovaném záchranném systému, ale i v případech, kdy se například jedná o řízenou akci policie. SMS zprávy z akcí řízených policií budou rozesílat krajská operační střediska policie či hasičů. V textové zprávě by tedy bylo jasně řečeno, co se kde děje, počty možných obětí aj. Tento model je aplikován u HZS krajů a v některých krajích PČR. Informování samosprávy ze strany PČR při mimořádných událostech standardně funguje, ovšem pouze v některých krajích pomocí SMS. „Musíme definovat, komu a v jakém rozsahu budou textové zprávy zasílány,“ uvedl náměstek. Pro další společné jednání bude tedy důležitá shoda bezpečnostních komisí SMO a AK na tom, o jaké informace a na jakých úrovních samosprávy mají zájem, aby nebyli zástupci zbytečně zahlceni. Ministerstvo vnitra pak jejich požadavky posoudí. „Na základě toho vytvoříme optimální model spolupráce,“ sdělil Jiří Nováček.
 
V rámci novelizace zákona o zbraních a střelivu bude nutné jasně říci, jaké povinnosti bude obec mít v posuzování spolehlivosti žadatele o zbrojní průkaz. „Stávající právní rámec bude muset být vhodně doplněn. Všechny právní aspekty budou muset být vyváženy,“ upřesnil náměstek Nováček.
 
Je třeba zajistit, aby měli lékaři lepší přístup k informaci, zda je jejich pacient držitelem zbrojního průkazu. Role lékařů při posuzování způsobilosti k držení zbraní je pro policii klíčová, obdobně jako zřízení centrální evidence přestupků, jejíž vznik se nyní projednává na půdě Poslanecké sněmovny a na jejíž potřebě se shodli všichni účastníci jednání.
 
Ministr vnitra Milan Chovanec o způsobu komunikace již informoval na pondělní schůzi Bezpečnostní rady státu, na níž byl předložen materiál analyzující pět aspektů vymezených po události v Uherském Brodě. Aspekty zahrnují komunikaci se zástupci měst a obcí v krizových situacích, aktualizaci krizových plánů, problematiku operačního rádia zásahových jednotek PČR, problematiku držení zbraní a vydávaní zbrojních průkazů nebo výcvik policistů pro zvládání specifických situací. Na červnové schůzi Bezpečnostní rady státu předloží Policie ČR komplexní materiál zabývající se personálními a finančními podmínkami fungování Policie ČR, který zahrne požadavky, jež vyplynuly z řady různých koncepčních materiálů.
 
 
 
Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem