Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Uskutečnilo se pracovní jednání k zákonu o státní službě

Ředitelé odborů a personalisté jednotlivých ministerstev se ve dnech 15. a 16. ledna zúčastnili pracovního jednání, jehož hlavním tématem byl zákon o státní službě. Do Hotelu Solenice přijelo zhruba 150 lidí, kteří budou v nejbližších týdnech a měsících připravovat přechod státních zaměstnanců tak, aby splnili kritéria daná zákonem o státní službě. 

 

Mezi projednávanými tématy byl například harmonogram implementace zákona o státní službě včetně seznámení přítomných s návrhy prováděcích předpisů připravených Ministerstvem vnitra a také odměňování ve státní službě, o kterém pohovořil první náměstek MPSV pro legislativu JUDr. Petr Šimerka. Odpoledne patřilo tématům týkajících se připravované systemizace, úřednické zkoušky a strategického rámce rozvoje veřejné správy a státní služby v příštích letech. Jednání dokázalo, že je zákon o státní službě dobře připraven a nic nebrání jeho implementaci do praxe. V diskuzích zazněly dotazy na řešení dílčích problémů, zejména personálního rázu.
 
Druhý den setkání patřil souběžným zasedáním pracovních skupin zástupců tiskových a personálních útvarů, zároveň se uskutečnilo bilaterální jednání zástupců Ministerstva vnitra a Ministerstva financí.
 
Novinky týkající se zavádění zákona o státní službě můžete sledovat na www.mvcr.cz/sluzba.  
 

Prezentace z jednání:

vytisknout  e-mailem