Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informativní setkání zástupců odpovědného orgánu fondů obecného programu Solidarita a řízení migračních toků s veřejností

Dne 16. prosince 2014 se uskutečnilo v sídle Ministerstva vnitra v Praze 7 informativní setkání s veřejností věnované zejména realizaci ročních programů 2012 fondů obecného programu Solidarita a řízení migračních toků v České republice.  

 

V rámci setkání koordinátoři jednotlivých fondů představili cíle ročních programů 2012 Evropského uprchlického fondu (EUF), Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF), Evropského návratového fondu (ENF) a Fondu pro vnější hranice (FVH) společně s výsledky a výstupy realizovaných projektů.
 
Dále byli přítomní účastníci informováni o aktuálním stavu přípravy národních programů Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost a předpokládaném termínu zahájení jejich implementace.
 
Během setkání vystoupili i zástupci příjemců a představili své projekty, které je možné považovat za příklady dobré praxe.
 
Za EUF vystoupily zástupkyně Diecézní charity Brno a představily projekty „Na zdraví“, v rámci kterého byly žadatelům o mezinárodní ochranu poskytovány příspěvky na léky a zdravotní pomůcky a projekt „Integrovat se II“, který se zabýval integrací azylantů do české společnosti.
 
Za EIF vystoupil zástupce Diecézní katolické charity Hradec Králové, který představil projekt „Integrační centrum pro cizince“, v rámci kterého byly poskytovány služby cizincům ze třetích zemí na území Královéhradeckého kraje a dále vystoupila zástupkyně Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i., která představila projekt „Jak slouží Centra pro integraci cizinců ze třetích zemí? Výzkumná sonda do činnosti Centra pro integraci cizinců ze třetích zemí v Praze“.

vytisknout  e-mailem