Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

K zahájení projektu ENF 2013-10 „Návratový program“

Cíl projektu: zvýšit zájem o dobrovolný návrat u osob, které nesplňují podmínky pobytu na území České republiky 

Na začátku prosince 2014 zahájilo Ministerstvo vnitra nový projekt zaměřený na podporu dobrovolných návratů státních příslušníků třetích zemí. Projekt financovaný z rozpočtu České republiky a Evropského návratového fondu je realizován odborem azylové a migrační politiky (OAMP). Hlavním cílem projektu je zvýšit celkový zájem o dobrovolný návrat u osob, které nesplňují nebo již nesplňují podmínky pobytu na území České republiky.

Aktivity projektu navazují na předchozí činnost OAMP, kdy byla pomoc s dobrovolným návratem zajišťována povětšinou ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci a byla určena zejména pro ty občany třetích zemí, kteří byli zjištěni v nelegálním postavení na území České republiky. Nově zahájený projekt si klade za cíl rozšířit skupinu osob oprávněných požádat o asistenci s dobrovolným návratem. Konkrétně by se asistenční služby měly rozšířit na ty cizince, kteří požádali o ukončení povolení pobytu, či ty, jejichž žádosti o vydání povolení k pobytu nebylo vyhověno, popř. ty, kterým bylo povolení k pobytu zrušeno.

Od prosince 2014 do března 2015 je plánována úvodní fáze projektu, během níž by mělo dojít k přípravě vnitřních procesů tak, aby v období od dubna do června 2015 se mohly uskutečnit první zkušební návraty těchto osob. Pokud pilotní fáze projektu potvrdí zájem o návratovou asistenci u této skupiny osob, plánuje Ministerstvo vnitra do budoucna rozšíření projektu tak, aby byly v jeho rámci poskytované služby dostupné na celém území ČR.

Období realizace: prosinec 2014 – červen 2015
Rozpočet: 1 177 642,00 Kč
Realizátor: OAMP MV ČR, oddělení imigrace
Kontaktní osoba: Běla Hejná; bela.hejna@mvcr.cz 
 

vytisknout  e-mailem