Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Fotografování a natáčení v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy

Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhnou do zastupitelstev obcí a I. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. Ve dnech 17. a 18. října 2014 proběhne případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR.  

Sčítání hlasů zahájí okrskové volební komise v sobotu 11. října 2014 ve 14.00 hodin. Sčítání hlasů po případném druhém kole volebdo Senátu zahájí okrskové volební komise v sobotu 18. října 2014 ve 14. 00 hodin.

Pořizování záznamu při sčítání hlasů

Upozorňujeme zástupce médií, že v případě zájmu o pořízení obrazového záznamu práce okrskových volebních komisí při sčítání hlasů (včetně vyjmutí obálek s hlasovacími lístky z volebních schránek) je nutné požádat Státní volební komisi o vydání povolení k přítomnosti ve volební místnosti při sčítání hlasů, a to v termínu do 3. října 2014.

Žádosti o pořizování záznamu při sčítání hlasů můžete Státní volební komisi podat písemně nebo elektronickým podáním opatřeným uznávaným elektronickým podpisem, popř. cestou datové schránky.

Kontakty
Ministerstvo vnitra
sekretariát Státní volební komise
nám. Hrdinů 1634/4
140 21 Praha 4
Elektronická podatelna: posta@mvcr.cz
ID datové schránky: 6bnaawp

Žádosti musí obsahovat jméno a příjmení osoby, pro kterou se povolení žádá, název a adresu redakce, popř. faxové či telefonní spojení. Povolení bude žadateli zasláno do datové schránky nebo v listinné podobě na jím uvedenou adresu.

Z žádosti by mělo být patrné, zda má být povolení vydáno pro pořízení záznamu pouze pro volby do zastupitelstev obcí a I. kola voleb do Senátu nebo i pro případné druhé kolo voleb do Senátu.

Vydané povolení opravňuje jeho držitele pouze k přítomnosti ve volební místnosti při sčítání hlasů okrskovou volební komisí. V žádném případě se nejedná o dohled nad sčítáním, a není tedy možné, aby jeho držitel jakýmkoliv způsobem zasahoval do činnosti okrskové volební komise v průběhu sčítání hlasů.

Pořizování záznamu v průběhu hlasování

Pro úplnost dodáváme, že přítomnost zástupců médií a dalších osob ve volební místnosti v průběhu hlasování zákon žádným způsobem neomezuje. Zájem o pořízení záznamu průběhu hlasování doporučujeme projednat přímo ve volební místnosti s předsedou okrskové volební komise, který podle volebního zákona odpovídá za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí.

vytisknout  e-mailem