Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k odškodnění bývalých příslušníků TP

Dne 10. září 2014 schválila vláda České republiky nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, ve znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb. Dne 26. září 2014 bylo nařízení vlády publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 205. 

Jednorázový příspěvek podle nařízení vlády č. 205/2014 Sb. náleží za dobu zařazení v technickém praporu za předpokladu, že zařazení v technickém praporu bezprostředně navazovalo na dobu zařazení do vojenského tábora nucených prací a za dobu zařazení do vojenského tábora nucených prací již byl přiznán jednorázový příspěvek podle § 1 odst. 1 nebo 2 nařízení vlády č. 135/2009 Sb., ve znění nařízení vlády č. 51/2013.
 
Žádat o jednorázový příspěvek může rovněž vdova po občanu České republiky splňujícím podmínky podle § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 135/2009 Sb., ve znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb. a nařízení vlády č. 205/2014 Sb.,
  • jehož včas podaná žádost o příspěvek podle § 1 odst. 1 byl zamítnuta a vdově po něm byl přiznán příspěvek podle § 1 odst. 2,
  • jemuž byl na základě jím včas podané žádosti o příspěvek podle § 1 odst. 2 tento příspěvek přiznán,
  • jemuž byl příspěvek přiznán za dobu zařazení do vojenského tábora nucených prací na základě rozhodnutí soudu podle § 1 odst. 1.
 
Žádost o jednorázový příspěvek lze zaslat na adresu Ministerstvo vnitra, PO Box 122, 140 21 Praha 4, nebo Svaz PTP-VTNP ČR, Generála Píky 1, Box 250, 160 41 Praha 6, nebo ji lze podat osobně v pondělí a ve středu od 8 do 16 hodin na adrese nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4 (budova Centrotex), a to na formuláři vydaném Ministerstvem vnitra  nebo volnou formou.
 
V případě, že Ministerstvo vnitra již z předchozích správních řízení má potřebné doklady, není nutné je znovu k žádosti přikládat.
 
Bližší informace na tel. č. 974 816 347 (Mgr. Mirka Maroušková) nebo na tel. č. 974 816 368 (Mgr. Alena Potužníková).
 
Žádost o jednorázový příspěvek podle nařízení vlády č. 205/2014 Sb. lze podat nejpozději do 31. března 2015, jinak nárok na výplatu zaniká.

vytisknout  e-mailem