Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Noví asistenti prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách

V pondělí 1. září 2014 nastoupí 75 asistentů prevence kriminality ve 20 českých městech  

Další fází individuálního projektu ESF OP LZZ „Asistent prevence kriminality II.“ je vytvoření 75 pozic asistentů prevence kriminality (APK) od 1. 9. 2014 ve 20 městech 11 krajů. Obsahem projektu je realizace programu zaměstnanosti pro 75 účastníků, kteří spadají do cílové skupiny etnické menšiny se sníženou schopností, získat uplatnění na trhu práce a osoby z jiného sociokulturního prostředí, obtížně nalézající vhodné pracovní příležitosti, navíc častokrát bez trvalých pracovních návyků a požadovaných dovedností.
 
Příslušníci cílové skupiny projektu budou zaměstnáni na pozici APK (Asistent prevence kriminality II.) v rámci obecní/městské policie. Jedná se o plně funkční a ověřený nástroj zaměstnanosti a integrace.
 
Asistenti právě absolvovali vstupní vzdělávání a od 1. 9. 2014 již nastoupí do řad městských policií v následujících městech:
Aš * Bílina * Brno * Břeclav * Bruntál * Duchcov * Frýdek-Místek * Jaroměř * Karlovy Vary * Nový Bor * Pardubice * Rotava * Rumburk * Sokolov * Šternberk * Ústí nad Labem * Vimperk * Vsetín * Vysoké Mýto * Žďár nad Sázavou.
 
V měsíci srpnu 2014 bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele služeb „Podpora při práci s cílovou skupinou a mentory“; „Podpora řízení a administrace projektu“. První část, která obsahuje zaškolení mentorů, vstupní vzdělávání APK, průběžné vzdělávání APK, průběžné vzdělávání a supervize mentorů a individuální poradenství APK, bude realizovat společnost „bfz – vzdělávací akademie, s. r. o.“ Druhou část, zahrnující podporu řízení a administraci projektu zaměřenou především na spolupráci při tvorbě monitorovacích zpráv, na sběr podkladů k věcné i finanční části monitorovacích zpráv, metodické vedení externích dodavatelů, průběžnou kontrolu plnění harmonogramu i dodržení rozpočtové kázně, bude realizovat společnost „Grant Help, s. r. o.“
 
Cílem projektu je prostřednictvím zaměstnání a dlouhodobého vzdělávání 75 zástupců cílové skupiny umožnit jejich uplatnění na volném trhu práce a právě za pomoci nabytého vzdělání, vyšších sociálních kompetencí a zaměstnanosti zajistit integraci této cílové skupiny do společnosti. Kromě roviny integrační má projekt i rozměr bezpečnostní.
 
Vytvoření 75 pozic APK přinese zvýšení bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a v jejich okolí, dojde ke zvýšení bezpečí občanů ČR, k jejich vyšší důvěře v instituce garantující právo (obecní policie a Policie ČR) a ke snížení mnohdy zástupných důvodů pro pořádání násilných demonstrací a nepokojů a nastolení sociálního smíru.
 
 
JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality, expert projektu APK II., tel.: 974 833 217, e-mail: tomas.konicek@mvcr.cz
 
 

 asistenti.jpg 

vytisknout  e-mailem