Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Daňová „Kobra" startuje

Generální ředitel Generálního ředitelství cel brig. gen. Pavel Novotný, zástupce generálního ředitele Generálního finančního ředitelství Jiří Žežulka a policejní prezident plk. Tomáš Tuhý dnes, 13. června 2014, podepsali prováděcí protokol ke koordinační dohodě o spolupráci, výměně informací a koordinaci (tzv. „Kobra“). Protokol upřesňuje pravidla spolupráce mezi zainteresovanými složkami a je tak pomyslnou tečkou za pracemi před oficiálním spuštěním „Kobry“. 

 

 K podpisu došlo za přítomnosti jednoho ze signatářů dohody ministra vnitra Milana Chovance. „Vytváří se tým, který má jasnou hlavu, jasnou strukturu. Nekončíme dneškem, dnešek je začátek dlouhé cesty,“ upozornil ministr s tím, že věří, že do konce roku budou vidět první výsledky.
 
„Jedná se o další krok v našem úsilí v boji proti daňové kriminalitě především v oblasti spotřební daně a DPH,“ uvedl již dříve ministr financí Andrej Babiš. „Jsem přesvědčen, že tato spolupráce brzy přinese pozitivní výsledky,“ dodal.
Činnost „Kobry“ bude oficiálně spuštěna 15. června 2014, avšak už nyní policisté, celníci a daňoví specialisté z finanční správy spolupracují, tipují kauzy daňových úniků a koordinují řízení, která jsou v souvislosti s nimi vedena.
 
Členové „Kobry“ se budou zabývat identifikací, odhalováním a potíráním vybraných daňových úniků jak po stránce daňové, tak po stránce trestní. Společným řešením případů se zajistí dokonalý přístup k informacím a důkazním prostředkům, které budou v rámci řízení využitelné pro všechny zúčastněné strany.
 
V rámci Policie ČR je do činnosti „Kobry“ zapojen Útvar odhalování korupce a finanční kriminality. Jde o vyčleněný okruh kriminalistů útvaru, kteří mají dostatečné zkušenosti s daňovou trestnou činností. Tým, ve kterém působí rovněž analytici, metodik v oboru daňové problematiky a specialista na zajišťování výnosů z trestné činnosti, bude v budoucnu ještě posílen.
 
Celní správa do společného týmu dodá specialisty z Útvaru pátrání a analýzy a v neposlední řadě i správce daně a jednotky mobilního dohledu. Jejich nasazení bude maximálně flexibilní podle povahy realizované kauzy a potřeby vzájemného sdílení informací u potenciálních daňových úniků s cílem zabránit jim již v zárodku.
 
Finanční správa jako nezbytný článek „Kobry“ zapojí do její činnosti předně pracovníky zabývající se řízením rizik při správě daní. Tito specialisté se budou ve spolupráci s ostatními členy týmu operativně podílet na potlačování úniků na daních. Využijí při tom dřívějších zkušeností z mnoha kontrolně-exekučních akcí zaměřených na odhalování daňových podvodů na dani z přidané hodnoty.
 
Prováděcí protokol upravuje například pravidla operativní výměny informací mezi zainteresovanými složkami bez administrativních překážek, postup při výběru kauz daňových úniků, na které „Kobra“ zaměří svou pozornost, společné zpracování statistik a další detaily spolupráce.
 
Dohoda podepsaná 11. dubna 2014 ministrem financí a ministrem vnitra stanovuje pravidla pro výměnu informací a pravidla společného postupu PČR, Finanční správy a Celní správy při boji proti daňovým únikům a daňové kriminalitě s primárním cílem zajistit řádný výběr daní a navrátit nelegálně získané prostředky do státního rozpočtu.
 
 

plk. Ing. Jana Macalíková
vedoucí oddělení tisku a prevence Policejního prezidia ČR – pověřena zastupováním
Článek převzat z webových stránek Policie ČR

vytisknout  e-mailem