Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor archivní správy MV vydává nejrozsáhlejší dílo o Karlu Havlíčku Borovském

V úterý 20. května se pod záštitou ministra vnitra Milana Chovance a za účasti náměstkyně MV pro veřejnou správu a legislativu Adriany Krnáčové uskutečnil slavnostní křest monografie Karla Havlíčka Borovského z pera legendárního prvorepublikového archiváře a historika Karla Kazbundy. 

 

Jedná se o autorovo životní dílo, neboť na něm pracoval od roku 1920 po dobu dalších čtyřiceti let. Vzhledem k tomu, že po únoru 1948 stihl Kazbundu zákaz publikační činnosti, dílo nebylo dosud vydáno, i když se jedná o největší a nejúplnější monografii Karla Havlíčka Borovského. Po smrti autora v roce 1982 byl rukopis o rozsahu úctyhodných dvou tisíců stran léta uložen ve fondech Archivu Národního muzea. „Takto rozsáhlé a náročné dílo by mohlo být těžko vydáno komerčním nakladatelstvím,“ řekla náměstkyně pro veřejnou správu a legislativu a dodala: „Proto je toto stěžejní historiografické dílo vydáváno odborem archivní správy jako forma veřejné služby odborníkům i laickým milovníkům historie.“
 
Samotnému vydání předcházel náročný přepis rukopisného textu, úprava dobové češtiny dnešnímu čtenáři již málo srozumitelné a nesčetné další redakční úpravy. Snahou redakce pod vedením Vladimíra Růžka a Jany Pražákové bylo co nejvíce přiblížit soudobému čtenáři toto zatím nejrozsáhlejší pojednání o klíčové osobnosti českého kulturního a politického života 19. století. Vladimír Růžek k tomu řekl: „To, že klíčovou knihu o životě Karla Havlíčka vydává stát pod hlavičkou ministerstva, které bylo za Rakouského císařství hlavním aktérem Havlíčkovy perzekuce, není ani tak ironií, jako spíše velkou satisfakcí a dobrou zprávou o podpoře významného kulturního počinu ze strany státu."

vytisknout  e-mailem