Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volby do Evropského parlamentu - fotografování a natáčení sčítání

Fotografování a natáčení v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy 

Sčítání hlasů po volbách do Evropského parlamentu zahájí okrskové volební komise v sobotu 24. května 2014 ve 14.00 hodin.
 

Pořizování záznamu při sčítání hlasů

Upozorňujeme zástupce médií, že v případě zájmu o pořízení obrazového záznamu práce okrskových volebních komisí při sčítání hlasů (včetně vyjmutí obálek s hlasovacími lístky z volebních schránek) je nutné požádat Státní volební komisi o vydání povolení k přítomnosti ve volební místnosti při sčítání hlasů, a to v termínu do 16. května 2014.
 
Žádosti o pořizování záznamu při sčítání hlasů můžete Státní volební komisi podat písemně nebo elektronickým podáním opatřeným uznávaným elektronickým podpisem, popř. cestou datové schránky.

Kontakty:
Ministerstvo vnitra
sekretariát Státní volební komise
nám. Hrdinů 1634/4
140 21 Praha 4

Elektronická podatelna: posta@mvcr.cz
ID datové schránky: 6bnaawp
 
 
Žádost musí obsahovat jméno a příjmení osoby, pro kterou se povolení žádá, název a adresu redakce, popř. faxové či telefonní spojení. Povolení bude žadateli zasláno do datové schránky nebo v listinné podobě na jím uvedenou adresu.
 
Vydané povolení opravňuje jeho držitele pouze k přítomnosti ve volební místnosti při sčítání hlasů okrskovou volební komisí. V žádném případě se nejedná o dohled nad sčítáním, a není tedy možné, aby jeho držitel jakýmkoliv způsobem zasahoval do činnosti okrskové volební komise v průběhu sčítání hlasů.


Pořizování záznamu v průběhu hlasování

Přítomnost zástupců médií a dalších osob ve volební místnosti v průběhu hlasování zákon žádným způsobem neomezuje. V případě zájmu o pořízení záznamu průběhu hlasování doporučujeme záležitost projednat přímo ve volební místnosti s předsedou okrskové volební komise, který podle volebního zákona odpovídá za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí.

 

vytisknout  e-mailem