Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra na konferenci ISSS - on-line zpravodajství

On-line zpravodajství ze 17. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě 

  1. Úterý 8. 4. 2014
  2. Pondělí 7. 4. 2014
14.30 – eGovernment opouští Hradec Králové
Dva dny plné eGovernmentu, ICT, elektronizace a modernizace veřejné správy v Hradci Králové jsou u konce. 17. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě přinesl desítky podnětných prezentací a přednášek, které z významné části patřily odborníkům na eGovernment z Ministerstva vnitra. Už v zahajovacím projevu první náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Jan Sixta naznačil směr, kterým se jak konference, tak celý eGovernment bude dále ubírat. Jan Sixta např. řekl, že pro úspěšnou modernizaci veřejné správy je nezbytné využívat eGovernment tak, jak byl od počátku plánován: jako zdroj benefitů pro občana, obce i samosprávu. Elektronizaci je nutné vnímat jako prostředek, který pomocí technologií umožní vytvořit rychlejší, levnější a pro občany vlídnější veřejnou správu. Potenciál moderních technologií je pak dle náměstka Sixty hlavně v tom, že budou-li správně a hospodárně využívány, dokážeme změnit a zjednodušit veřejnou správu tak, že zlepšení nepoznají jen IT odborníci, ale především běžní občané. Během konference, kde rezort vnitra např. představil vizi úplného elektronického podání nebo samoobslužné služby veřejné správy, byly uděleny také ceny ministra vnitra za podporu otevřených dat na Portálu veřejné správy, kterou za Liberecký kraj převzal hejtman Martin Půta a za bezbariérový přístup na webové stránky obcí pro Bruntál a obec Roštění. Dvoudenní on-line zpravodajství je u konce, děkujeme za pozornost a těšíme se na „viděnou“ opět za rok na 18. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě.

 

DiskuseDiskuse
13.45 – O čem se diskutuje?
Vladimír Velas odpovídá převážně na dotazy týkající se přípravy nové Komunikační infrastruktury veřejné správy KIVS. Zástupce obcí a měst seznámil s tím, že v tuto chvíli je Ministerstva vnitra ve stavu vyhodnocování aukcí. „Máme 13 uchazečů, kteří nabídli zajímavé ceny. Teď jsme v procesu vyhodnocování zakázky, kterou bychom rádi přibližně do měsíce vyhodnotili,“ řekl mj. Velas v diskusi, které se aktivně účastní zcela zaplněný sál kongresového centra Aldis.
 
 
13.00 – Závěrečná diskuse
V tuto chvíli probíhá závěrečné diskusní fórum konference nazvané „Co pálí samosprávy v eGovernmentu“. Debaty organizované komisí informatiky Svazu měst a obcí se za Ministerstvo vnitra účastní hlavní architekt eGovernmentu a digitální šampion Ondřej Felix nebo ředitel odboru provozu informačních technologií a komunikací Vladimír Velas. Z dalších úřadů je zastoupeno Ministerstvo pro místní rozvoj či Česká pošta. Účastníci diskutují se zástupci samospráv o tom, co obce v současnosti kolem ICT pálí či co vnímají do určité míry problematicky.
 
 
Eva KubátováEva Kubátová
12.30 -  GeoInfoStrategie
Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace ČR do roku 2020 uzavřela předposlední blok konference s účastí Ministerstva vnitra. Již tradičně tento čas druhého dne na konferenci patřil Evě Kubátové a tématu prostorových dat ve veřejné správě. Kubátová prozradila, co konkrétně se za uplynulý rok pro dosažení souladu mezi potřebami uživatelů dat vytvářených veřejnou správou, finančními nároky a přínosy a vytvoření jednotné informační báze propojením územně orientovaných dat z různých datových zdrojů událo. V prosinci 2013 totiž byla konečně nalezena široká shoda na dalším postupu a konečném obsahu strategie. V první etapě tak bude vypracován strategický rámec, který stanoví, čeho chceme dosáhnout a jaké kroky k tomu jsou potřeba a popíší se klíčová témata jako národní geoportál, koordinace či legislativa. Ve druhé etapě přijde na řadu navazující implementační dokument s opatřeními. Dle přání Ministerstva vnitra by návrh GeoInfoStrategie mohl být vládě předložen do 30. září 2014.

 

Stánek TyfloCentraStánek TyfloCentra
11.15 – Jaké to je nevidět
V rámci expozice Ministerstva vnitra mohou návštěvníci navštívit také stánek společnosti TyfloCentrum Brno, realizátora projektu Blind Friendly. Zájemci si ve stánku mohou názorně vyzkoušet, v jakém prostředí, jakým způsobem a s jakými nástroji nevidomý občan pracuje s internetem. Tvůrcům webových stránek, zástupcům obcí, firem i ostatním zájemců mohl nevidomý kolega Michal Jelínek říci, zda jejich stránky splňují pravidla přístupnosti, poradit, jak a co by se dalo v rámci přístupnosti upravit, případně ukázat, zda a jak komfortně se nevidomým na konkrétních stránkách pohybuje. Účastníci také mohli prostřednictvím ukázek zrakových vad a simulačních brýlí získat osobní představu, jak se nevidovému pracuje nebo si formou hry vyzkoušet, jaké to vlastně je nevidět.
 
 
Josef BenešJosef Beneš
10.10 - Procesní modelování agend a dosavadní výsledky
Co už jsme v projektu Procesního modelování agend (PMA) udělali a jak je možné to využít? O tom byla přednáška Josefa Beneše z odboru veřejné správy a eGovernmentu. V rámci projektu už bylo zmapováno 30 procesních modelů, metodika a návrh metodického centra Procesního modelování agend, byla zorganizována školení a další budou následovat. Josef Beneš následně divákům podrobně popsal software vytvořený pro projekt. Představil také některé agendy, které už Ministerstvo vnitra v rámci přípravy projektu modelovalo. Jde jak o klasické, řekněme jednodušší agendy, jako je evidence pasů a víz, evidence obyvatel či matriky, tak o komplikovanější agendy, jako je agenda sociálních služeb nebo sociálně právní ochrana dětí. Základním výstupem z těchto pilotních modelů pak bylo vytvoření metodiky PMA. Metodika popisuje podrobně životní etapy vzniku a průběhu konkrétní agendy. Josef Beneš také vyjádřil víru, že díky projektu PMA dojde k nastolení určitého řádu ve výkonech veřejné správy.
 
 
9.40 – Veřejná správa v kontextu strategie rozvoje eGovernmentu a veřejné správy
Bohdan UrbanBohdan Urban
Do odborné části druhého dne konference ISSS skočil rovnýma nohama Bohdan Urban, ředitel odboru veřejné správy a eGovernmentu, s přednáškou Praktické dopady implementace strategie eGovernmentu a veřejné správy pro následující programové období. Primárně se však Bohdan Urban v obecné rovině věnoval úvodu do problematiky a hlavně potřebnosti realizování projektu Procesního modelování agend. „Úroveň výkonu agend státní správy není jasně definována a financování probíhá formou příspěvku bez zohlednění skutečného rozsahu výkonu. Unifikace agend veřejné správy je nutná, legislativu agend je třeba kultivovat, garantovat občanům, tedy uživatelům kvalitu výkonu veřejné správy a posadit rovnítko mezi výkonem veřejné správy a úhradou, to znamená dávat obcím finance na to, co skutečně udělají,“ uvedl ranní blok ředitel odboru veřejné správy a eGovernmentu. Cíle projektu jsou tedy dle Urbana jasné: podrobně zmapovat množství a frekvenci realizovaných úkonů na konkrétních úřadech a této znalosti využít k jejich reformě a dosáhnou tak úplné dostupnosti služeb veřejné správy. K tomu je však třeba, jak zopakoval Urban, následně optimalizovat i novou legislativu a tím odstranit duplicitní a nelogická ustanovení.

 
8.45 – Konference ISSS vstupuje do závěrečné poloviny
Procesní modelování agend nebo diskuse o přínosech Komunikační infrastruktury veřejné správy pro obce. To jsou některé body, které dnes čekají návštěvníky 17. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě. Předcházející úvodní den konference zakončil slavnostní večer. Během něho předal ředitel odboru veřejné správy a eGovernmentu Ministerstva vnitra Bohdan Urban cenu ministra za podporu otevřených dat na Portálu veřejné správy. Tu si převzal hejtman Libereckého kraje Martin Půta jako zástupce nejaktivnějšího úřadu, který zveřejňování otevřených dat ve veřejné správě podporuje. V minulých letech ocenil ministr vnitra na ISSS např. Fakultu informatiky Masarykovy univerzity za potírání plagiátorství pomocí informačních technologií nebo internetový projekt Nadace Charty 77 Senzační senioři. Vloni pak ocenění, tentokráte za nejlépe komunikující úřad se základními registry, získaly výherci dva. Za státní správu ministr vnitra ocenil Českou národní banku, za samosprávu město Nový Bor. Ještě před slavnostním večerem proběhlo také vyhlášení cen Zlatý erb. V rámci nich náměstek ministra vnitra pro ICT Jaroslav Strouhal ocenil obec Roštění a město Bruntál za bezbariérový přístup na webové stránky.

 

vytisknout  e-mailem