Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministr vnitra informoval brig. gen. Martina Červíčka o výsledku rozkladu

Senát poradní komise ministra vnitra doporučil zamítnout rozklad brig. gen. Martina Červíčka ve věcech služebního poměru 

 

 
„Velmi děkuji brig. gen. Martinu Červíčkovi za jeho konstruktivní přístup při řešení problému. Vážím si toho, že v zájmu stability policejního sboru přijal rozhodnutí nezávislé komise, těším se na další vzájemnou profesionální spolupráci a vítám, že konečně můžeme přistoupit k transparentnímu výběru nového policejního prezidenta s nezpochybnitelným mandátem. Jsem rád, že toto období nejistoty v Policii ČR končí. Z doporučení senátu mé poradní komise je zjevné, že právo bylo naplněno,“ uvedl Milan Chovanec s tím, že přestože na návrh nezávislé komise potvrdil neplatnost jmenování Martina Červíčka policejním prezidentem, nejde o situaci, která by policii svědčila. „Není možné vystavovat vysoké policejní důstojníky takto nedůstojným situacím. Podobné zmatky se ale v budoucnu nebudou opakovat, protože policie má už nyní jednoznačně ve struktuře zavedené pravidlo zastupování policejního prezidenta v jeho nepřítomnosti,“ doplnil Milan Chovanec.
 
Senát poradní komise ministra vnitra doporučil zamítnout rozklad brig. gen. Martina Červíčka ve věcech služebního poměru. Milan Chovanec se ztotožnil s názorem senátu poradní komise, že tehdejší ministr vnitra Jan Kubice nebyl služebním funkcionářem příslušným k odvolání tehdejšího plk. Mgr. Martina Červíčka z funkce náměstka policejního prezidenta. Příslušník PČR, který si požádá o převedení na volné služební místo policejního prezidenta, musí být nejprve ze svého dosavadního služebního místa v rámci policie odvolán. Odvolání musí být provedeno jeho přímým nadřízeným s personální pravomocí. V daném případě byl takovým služebním funkcionářem policejní prezident, případně jím pověřený náměstek, nikoli však ministr vnitra. Ministr vnitra byl příslušný až k ustanovení tehdejšího plk. Mgr. Martina Červíčka do funkce policejního prezidenta. Jinými slovy – policista může být ustanoven na nové služební místo až v případě, kdy dojde k jeho řádnému odvolání z dosavadního služebního místa. Ministr vnitra je služebním funkcionářem ve věcech služebního poměru ředitele bezpečnostního sboru – policejního prezidenta, nikoli jeho náměstka.
Rozhodnutí je konečné a nelze proti němu podat rozklad.
 
Milan Chovanec tak s konečnou platností i díky přístupu Martina Červíčka ukončil nejistou situaci kolem dvojvládí v čele policie, která vznikla během funkčních období minulých dvou ministrů vnitra a kterou při nástupu do funkce zdědil.
 
Brig. gen. Martin Červíček ministrovi vnitra potvrdil, že jeho rozhodnutí bude respektovat. „Nechci prodlužovat situaci, v níž není ve vedení policejního sboru jasno. Rozhodnutí mne lidsky netěší, ale respektuji je,“ doplnil Martin Červíček a dodal, že svůj další profesní osud stále vidí v rámci policejního sboru a že nebude zahajovat žádný soudní spor.

Senát poradní komise ministra vnitra přijal své doporučení v poměru 4 ku 1. Jeho členy byli tři erudovaní právníci z Ministerstva vnitra a dva zástupci odborů (Nezávislý odborový svaz PČR a Unie bezpečnostních sborů). Garancí jejich nezávislosti a objektivity je mimo jiné i skutečnost, že se žádný z nich v minulosti nepodílel na jakémkoli řízení, které by mělo vztah k předmětnému projednávání rozkladu.
 
Důležité je upozornit, že rozhodnutí, která ve funkci policejního prezidenta učinil brig. gen. Martin Červíček, jsou samozřejmě platná i nadále. Je tedy velmi nešťastné a politováníhodné, že celý problém nesouvisel s jeho jmenováním policejním prezidentem, ale s jeho odvoláním z místa náměstka policejního prezidenta. Je nesporné, že Martin Červíček měl pro výkon své prezidentské funkce veškerou kvalifikaci a všechny předpoklady a že svou funkci vykonával plných 16 měsíců jednoznačně ve prospěch Policie České republiky.
 
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem