Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ocenění plk. Petra Lessy za zásluhy o Policii ČR

Při příležitosti posledního dne ve funkci policejního prezidenta udělil ministr vnitra Milan Chovanec plk. Petru Lessy věcný dar v podobě slavnostního kordu s pořadovým číslem 041 jako ocenění za zásluhy o Policii České republiky. Dar mu dnes, v pátek 28. února 2014, předal v zastoupení ministra jeho první náměstek pro vnitřní bezpečnost Jan Sixta. 

 
Ke slavnostnímu předání doslo na poradě vedení Policejního prezidia s krajskými řediteli a řediteli útvarů s celorepublikovou působností. „Za sebe i za pana ministra bych chtěl plk. Petru Lessy poděkovat za jeho práci v čele policie a popřát mu hodně štěstí i úspěchů při jeho nové zahraniční misi,“ uvedl Jan Sixta. Součastně poděkoval za práci odvedenou v čele policie také odcházejícímu náměstkovi policejního prezidenta brig. gen. Martinu Červíčkovi.
 
Od zítřejšího dne, tedy od 1. března 2014, přebírá vedení policie se všemi pravomocemi statutární zástupce policejního prezidenta první náměstek plk. Tomáš Tuhý. „Následně bude vybrán nový policejní prezident. Jeho výběr bude probíhat transparentně a dle zákona tak, aby mandát nebylo možné jakkoliv zpochybnit,“ dodal Jan Sixta.
 
Způsob výběru policejního prezidenta
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů stanovuje při výběru nového policejního prezidenta následující postup:
 
1. Jestliže se uvolní služební místo policejního prezidenta, může být obsazeno příslušníkem Policie ČR nebo jiného bezpečnostního sboru, který dosáhl služební hodnosti v 11. tarifní třídě a který požádal o převedení na toto služební místo (náměstci policejního prezidenta, ředitelé jiných bezpečnostních sborů a jejich náměstci).

2. Nepodaří-li se služební místo obsadit postupem uvedeným v bodě jedna, vyhlásí ministr vnitra výběrové řízení. Výběrovou komisi jmenuje ministr vnitra.
  • Do výběrového řízení na služební místo policejního prezidenta se může přihlásit pouze příslušník bezpečnostního sboru, který dosáhl služební hodnosti vrchní rada v 10. tarifní třídě (např. ředitel krajského ředitelství, jeho náměstek nebo ředitel útvaru s celorepublikovou působností).
  • Dále musí takový příslušník splňovat stupeň vzdělání (vysokoškolské v magisterském studijním programu), být nositelem osvědčení ke styku s utajovanými informacemi (stupeň přísně tajné), být  ve služebním poměru minimálně 12 let a podle závěrů služebního hodnocení dosahovat alespoň velmi dobrých výsledků ve výkonu služby.

3.  Nepodaří-li se místo obsadit ani tímto způsobem, může se do výběrového řízení přihlásit i občan, který splňuje podmínky přijetí do služebního poměru.

 


 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations
Odkazy do noveho okna

f_01.JPG

f_01.JPG 

Detailní náhled

f_02.JPG

f_02.JPG 

Detailní náhled

f_03.JPG

f_03.JPG 

Detailní náhled

f_04.JPG

f_04.JPG 

Detailní náhled

f_05.JPG

f_05.JPG 

Detailní náhled

f_06.JPG

f_06.JPG 

Detailní náhled

f_07.JPG

f_07.JPG 

Detailní náhled

f_08.JPG

f_08.JPG 

Detailní náhled

f_09.JPG

f_09.JPG 

Detailní náhled

f_10.JPG

f_10.JPG 

Detailní náhled

f_11.JPG

f_11.JPG 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem