Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Od ledna se mění odměňování členů zastupitelstev

Včera, 18. prosince 2013, schválila vláda novelu nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Novela, kterou připravilo Ministerstvo vnitra, nabývá účinnosti 1. lednem 2014.  

Novela přináší dvě zásadní změny:
Odstraňuje disproporce v odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstev vykonávajících funkci starosty tím, že stanovuje hranice možné měsíční odměny neuvolněným starostům na 0,6násobek měsíční odměny uvolněného starosty. Dosud byla maximální výše odměny pro neuvolněné starosty v malých obcích na úrovni necelých 40 % odměny uvolněného starosty, přestože oba mají tytéž povinnosti a vykonávají je v zásadě sami bez odborného aparátu. Odměny neuvolněných starostů za výkon jejich funkcí tak byly dosud značně podhodnocené. To vedlo k tomu, že jsou i v malých obcích starostové uvolnění, byť je to pro obce tohoto typu drahé a dlouhodobě rozpočtově jen obtížně únosné.K navýšení měsíční odměny konkrétních neuvolněných starostů však dojde pouze poté, když je schválí zastupitelstvo příslušné obce.
 
Novela dále navrací výši odměn členům zastupitelstev krajů, obcí a městských částí velkých měst na úroveň roku 2010, kdy došlo k pětiprocentnímu snížení těchto odměn. Navýšení bude hrazeno z územních rozpočtů a nebude mít vliv na státní rozpočet. Zastupitelstva hlavního města Prahy se na jeho žádost navýšení týkat nebude, zastupitelstev městských částí však ano. Tuto změnu podporovala většina subjektů, kterých se změna především dotkne, a to obce zastoupené Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR či většina statutárních měst a krajů.
 
Hlavním smyslem schválené změny je zohlednit trvale se zvyšující nároky na výkon funkce členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Na to je potřeba reagovat především personálně a získat tak pro územní samosprávu kvalifikované odborníky. Současně vláda svým usnesením zadala ministru vnitra ve spolupráci s ministrem financí a ministrem práce a sociálních věcí úkol do konce června 2014 vládě předložit analytický materiál. Ten navrhne novou koncepci odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků, která by spočívala v posílení odpovědnosti jednotlivých územních samosprávných celků a byla by pružnější a transparentnější.
V souvislosti s přijatou změnou zpracovalo Ministerstvo vnitra pro potřeby územních samosprávných celků metodickou příručku, která bude zveřejněna na internetových stránkách v průběhu několika dnů, a to na adrese www.mvcr.cz/odk v rubrice aktuálně.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations
 

vytisknout  e-mailem