Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Fotografování a natáčení v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy

Sčítání hlasů po prvním kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky zahájí okrskové volební komise v sobotu 11. ledna 2014 ve 14.00 hodin. Sčítání hlasů po případném druhém kole zahájí okrskové volební komise v sobotu 18. ledna 2014 ve 14. 00 hodin. 

Pořizování záznamu při sčítání hlasů
Upozorňujeme zástupce médií, že v případě zájmu o pořízení obrazového záznamu práce okrskových volebních komisí při sčítání hlasů (včetně vyjmutí obálek s hlasovacími lístky z volebních schránek) je nutné požádat Státní volební komisi o vydání povolení k přítomnosti ve volební místnosti při sčítání hlasů, a to v termínu do 3. ledna 2014.
 
Žádosti o pořizování záznamu při sčítání hlasů můžete Státní volební komisi podat písemně nebo elektronickým podáním opatřeným uznávaným elektronickým podpisem, popř. cestou datové schránky.
 
Kontakty
 
Ministerstvo vnitra
sekretariát Státní volební komise
nám. Hrdinů 1634/4
140 21 Praha 4
 
 
Elektronická podatelna: posta@mvcr.cz
 
ID datové schránky: 6bnaawp
 
 
 
Žádosti musí obsahovat jméno a příjmení osoby, pro kterou se povolení žádá, název a adresu redakce, popř. faxové či telefonní spojení. Povolení bude žadateli zasláno do datové schránky nebo v listinné podobě na jím uvedenou adresu.
 
Žádost by měla rovněž obsahovat údaj, jestli se žádá o povolení pro pořízení záznamu pouze pro první kolo voleb nebo i pro případné druhé kolo.
 
Vydané povolení opravňuje jeho držitele pouze k přítomnosti ve volební místnosti při sčítání hlasů okrskovou volební komisí. V žádném případě se nejedná o dohled nad sčítáním, a není tedy možné, aby jeho držitel jakýmkoliv způsobem zasahoval do činnosti okrskové volební komise v průběhu sčítání hlasů.
 
Pořizování záznamu v průběhu hlasování
Pro úplnost dodáváme, že přítomnost zástupců médií a dalších osob ve volební místnosti v průběhu hlasování zákon žádným způsobem neomezuje. Zájem o pořízení záznamu průběhu hlasování  doporučujeme projednat přímo ve volební místnosti s předsedou okrskové volební komise, který podle volebního zákona odpovídá za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí.
 
Odbor všeobecné správy Ministerstva vnitra

vytisknout  e-mailem