Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Na Ministerstvu vnitra se diskutovalo o využívání asistivních technologií

Jak dále pomocí moderních technologií zlepšovat dostupnost veřejných služeb a veřejné správy pro osoby se specifickými potřebami, jako jsou lidé se zdravotním handicapem, dlouhodobě nemocní nebo třeba osamocení senioři? Také na to hledali v úterý 26. listopadu 2013 odpovědi odborníci na technologie, handicapovaní i zástupci soukromého či veřejného sektoru.  

Workshop k problematice dalšího využívání tzv. asistivních technologií pořádalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Governance Accessibility Forum. Vzhledem k tomu, že termín asitivní technologie je relativně nový, zmínili vystupující jeden ze základních problémů – např. skutečnost, že asistivní technologie shrnující do jedné skupiny moderní technologie využité způsobem, aby zdravotně postiženým zlepšily kvalitu jejich života, nejsou legislativně definované a není tak zcela jasné, co mezi ně patří a jak jejich využití legislativně upravovat.
 
„Naším úkolem je nejen vytvořit rámec toho, co všechno vlastně asistivní technologie jsou, ale také zajistit informační osvětu, a to jak mezi běžnou veřejnost, tak i mezi zdravotně handicapovanými,“ prohlásil Michal Rada z Ministerstva vnitra. Možnost správného využívání asistivních technologií uvedl Michal Rada na příkladu městské hromadné dopravy. „Nestačí, aby handicapovaný vlastnil průkazku, která mu dává určité výhody, ale je důležité, aby díky správnému využití technologií takový člověk mohl sám bez asistence další osoby zjistit, který vůz je pro něj přístupný a jak se do něj dostane,“ dodal Rada.
 
Během setkání zazněla i potřeba vzájemné spolupráce všech složek či skupin, které se na vývoji, zavádění do praxe i využívání technologií podílejí. Důležité dle vystupujících je, aby se tyto technologie vyvíjely způsobem, u kterého nebude muset uživatel přemýšlet, jak jejich výsledky ovládat, ale bude moci pouze využívat jejich výhody v každodenním životě. Také proto účastníci workshopu založili odbornou platformu ATIS fórum, která se této problematice bude i nadále věnovat. Cílem fóra bude nejen nastavovat obecné standardy a snažit se o to, aby jednotlivé technické „pomůcky“ mezi sebou dokázali komunikovat, ale také tvorba legislativy nebo hledání možností financování těchto „pomůcek“. Důležitý je také vznikající portál na vyhledávání asisitivních technologií, díky kterému by zájemci měli možnost zjistit, jaké možnosti se jim v tomto novém odvětví nabízejí.
 
Workshop se konal v rámci evropských projektů ATIS4all a SPES, které si např. kladou za cíl vytvoření komplexního portálu o aditivních technologiích včetně zavedení on-line fór jak pro vývojáře, tak pro koncové uživatele. Jde však také o projekty, které jsou kromě zdravotně handicapovaných občanů zaměřené také na seniory nebo pacienty s těžkým diabetem.
 
Možnosti využití asistivních technologiích
Mezi asistivní technologie nepatří jen IT možnosti, které zajistí přístupnost internetových serverů pro nevidomé nebo neslyšící, ale veškeré technologie, které lze určitým způsobem využít pro zpříjemnění praktického života lidem se speciálními potřebami. Takovými osobami rozumíme seniory, handicapované občany, děti se speciálními potřebami nebo trvale nemocné občany postižené např. těžkým diabetem či Alzheimerovou chorobou.
 
Zatímco nevidomý občan může díky těmto technologiím využívat datové schránky nebo podat daňové přiznání, v péči o zdraví lze využít mnoho medicínských systémů. Lze třeba využít dohledové náramky pro dezorientované pacienty. Ke zvýšení samostatnosti osoby se speciálními potřebami je možné využít dohledové systémy, dálkový monitoring zdravotních funkcí či lokální dálkové ovládání některých součástí domácnosti, jako je dohled nad jejich provozem, dálkové ovládání oken či spotřebičů. Právě tyto funkce se v současnosti zkouší v Brně v pilotním provozu u 40 pacientů.
 
Kromě zdravotnických systémů jsou důležitou součástí také mobilní aplikace, díky kterým si může např. neslyšící přivolat pomoc v případě nouze, jako je např. uvíznutí ve výtahu, nebo např. oznámit, že z důvodu nemoci nemůže dojít do práce.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations
Odkazy do noveho okna

obr_01.JPG

obr_01.JPG 

Detailní náhled

obr_02.JPG

obr_02.JPG 

Detailní náhled

obr_03.JPG

obr_03.JPG 

Detailní náhled

obr_04.JPG

obr_04.JPG 

Detailní náhled

obr_05.JPG

obr_05.JPG 

Detailní náhled

obr_06.JPG

obr_06.JPG 

Detailní náhled

obr_07.JPG

obr_07.JPG 

Detailní náhled

obr_08.JPG

obr_08.JPG 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem