Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra představilo opatření ke zlepšení situace v sociálně citlivých lokalitách

Posílení asistentů prevence kriminality, důraz na volnočasové aktivity, zvýšení počtu policistů v konkrétních oblastech nebo pěší hlídky místo autohlídek. Martin Pecina dnes, v úterý 19. listopadu, představil spolu s policejním prezidentem brig. gen. Martinem Červíčkem komplexní soubor opatření, která by měla vést ke zlepšení bezpečnostní situace v sociálně citlivých lokalitách. 

Členové pracovní skupiny Ministerstva vnitra, která se snižováním bezpečnostních hrozeb v sociálně citlivých lokalitách zabývá, vycházeli při zpracování návrhů opatření mj. z předpokladu, že extremisté žádné řešení napjaté situace nenabízejí a že žádné jednoduché ani rychlé řešení neexistuje. Proto Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií ČR vypracovalo souhrn opatření kombinující prevenci s cílenou intervencí, jejichž cílem je postupně zajistit, aby se občané v celé České republice cítili bezpečně.
 
„Vždy jsem avizoval, že jednou z mých priorit je boj s extremismem, proto jsem hned po nástupu do funkce navázal na své předchozí aktivity v této oblasti. Zahájil jsem také cesty po krajích, kde jsem o rostoucím napětí a kriminalitě v určitých částech republiky diskutoval se zástupci romské menšiny i majority,“ řekl ministr vnitra Martin Pecina. Cílem souboru opatření je, aby se lidé cítili v místě svého bydliště bezpečně, a to bez ohledu na lokalitu, kde bydlí. Proto návrhy pracují se základní koncepcí, tedy že právo, pořádek a dodržování pravidel musí být vymáháno bez ohledu na příslušnost k etniku nebo sociální skupině. Stejně tak bude uplatňována nulová tolerance vůči jakýmkoli projevům rasismu.
 
Martin Červíček uvedl, že se policie situaci v citlivých lokalitách v letošním roce intenzivně věnuje a bude věnovat i nadále. „Chtěl bych poděkovat Ministerstvu vnitra za navýšení počtu policistů. Tyto posily přesuneme do nejvytíženějších lokalit, kde např. navýšíme počet okrskářů,“ doplnil policejní prezident s tím, že díky tomu bude moci v nejvytíženějších lokalitách policie řešit daleko intenzivněji jak projevy extremismu, tak i jakoukoliv trestnou činnost.
 
Opatření, se kterými Martin Pecina seznámil také členy vlády, vychází ze dvou pilířů a jsou rozdělena na krátkodobá a střednědobá opatření.
 
Do 1. pilíře, kterým jsou preventivně intervenční opatření, patří navázání spolupráce s příslušným městem a realizace komplexního programu prevence kriminality Úsvit. Ten zahrnuje např. ještě v letošním roce plánované:
 • zvýšení počtu asistentů prevence kriminality,
 • zavádění městských kamerových dohlížecích systémů,
 • metodická pomoc obcí při rizikových demonstracích.
 
Do 2. pilíře, kterým jsou opatření ke stabilizaci bezpečnostní situace, náleží např.:
 • cílená intervence neboli důsledný postih trestné činnosti s extremistickým podtextem,
 • standardizace činnosti policie při zvládání shromáždění s vysokým bezpečnostním rizikem,
 • zlepšení komunikace policie s veřejností,
 • poskytování maximální pomoci obcím v oblasti shromažďovací agendy,
 • krátkodobé posilování početních stavů pořádkových policistů v místech s rizikem eskalace napětí,
 • rozšíření modelu policejního okrskáře, tedy posílení pěších hlídek místo autohlídek,
 • zavedení policejních specialistů pro práci v sociálně vyloučených lokalitách,
 • důsledné rozpracování neonacistických struktur s důrazem na nově se etablující subjekty.
 
Větší část opatření by se měla realizovat od počátku roku 2014.
 
 

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

Odkazy do noveho okna

f_01.JPG

f_01.JPG 

Detailní náhled

f_02.JPG

f_02.JPG 

Detailní náhled

f_03.JPG

f_03.JPG 

Detailní náhled

f_04.JPG

f_04.JPG 

Detailní náhled

f_05.JPG

f_05.JPG 

Detailní náhled

f_06.JPG

f_06.JPG 

Detailní náhled

f_07.JPG

f_07.JPG 

Detailní náhled

f_08.JPG

f_08.JPG 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem