Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V Muzeu Policie ČR byla zahájena výstava Tolik let spolu...

V úterý 12. listopadu 2013 se v Muzeu Policie České republiky v Praze na Karlově uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy nazvané "Tolik let spolu..." věnovaná dlouholetému soužití policejního muzea a kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu někdejšího augustiniánského kláštera na Karlově. 

Klášter byl založen císařem a králem Karlem IV. v roce 1350, jeho přirozenou dominantu tvoří právě kostel Nanebevzetí Panny Marie. Roku 1960 byl celý areál předán ministerstvu vnitra, které zde zřídilo mimo jiné Muzeum Pohraniční stráže, posléze Muzeum SNB a Vojsk ministerstva vnitra. Ač je to s podivem, po celou dobu nebyla přerušena liturgická činnost v kostele a obě instituce, církev i ministerstvo vnitra respektive muzeum koexistovaly na tomto místě ve vzájemné úctě a toleranci době navzdory. Po sametové revoluci došlo logicky i na spolupráci obou subjektů, pořádání společných akcí, výstav, vánočních koncertů i pietních aktů a bohoslužeb za padlé příslušníky policie a hasičského záchranného sboru
 
Výstavu, která má připomenout historii areálu na Karlově i společnou cestu obou institucí naší moderní historií, spolupořádají Muzeum Policie České republiky, Římskokatolická farní správa u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Praha – Nové Město a Křesťanská policejní asociace. Patrony výstavy jsou arcibiskup Dominik Duka a policejní prezident brig. gen. Martin Červíček.
 
Výstavu svými projevy zahájili zástupci všech tří pořádajících subjektů. „Neznám krásnější místo na Novém Městě, kde by se tak nádherně skloubily záležitosti světské a duchovní,“ vyznala se na úvod ze svého vztahu ke Karlovu ředitelka Muzea PČR Marcela Machutová. Duchovní správce kostela Nanebevzetí Panny Marie na Karlově Jiří Svoboda ve svém projevu akcentoval důležitost vzájemné úcty a tolerance, která v tomto případě dokázala překonat ideologické bariéry své doby. „Vztahy mezi muzeem a duchovní správou byly od počátku velmi dobré a korektní, existovala zde určitá hranice, která byla respektována,“ potvrdil ve své řeči i duchovní otec celého projektu Jiří Laňka z Křesťanské policejní asociace a dodal: „V posledních letech se stala nevídaná věc, kdy se v podstatě podařilo tuto hranici setřít vzájemným průnikem obou subjektů ve spolupráci, která je ku prospěchu všech zúčastněných. Vždyť podstatou činnosti obou subjektů policie i katolické církve je boj za spravedlnost, byť jej každá strana vede trochu jinými prostředky.“
 
Veřejnosti je výstava Tolik let spolu... otevřena od 13. listopadu do 31. ledna 2014 a nabízí dokumenty z historie kláštera na Karlově, liturgické oděvy a nádoby, knihy a další památky spojené s areálem této významné historické památky.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations
Odkazy do noveho okna

f_01.JPG

f_01.JPG 

Detailní náhled

f_02.JPG

f_02.JPG 

Detailní náhled

f_03.JPG

f_03.JPG 

Detailní náhled

f_04.JPG

f_04.JPG 

Detailní náhled

f_05.JPG

f_05.JPG 

Detailní náhled

f_06.JPG

f_06.JPG 

Detailní náhled

f_07.JPG

f_07.JPG 

Detailní náhled

f_08.JPG

f_08.JPG 

Detailní náhled

f_09.JPG

f_09.JPG 

Detailní náhled

f_10.JPG

f_10.JPG 

Detailní náhled

f_11.JPG

f_11.JPG 

Detailní náhled

f_12.JPG

f_12.JPG 

Detailní náhled

f_13.JPG

f_13.JPG 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem