Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky získal tým Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

V pondělí 11. listopadu 2013 předal ministr vnitra Martin Pecina za přítomnosti 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace PhDr. Miroslavy Kopicové a dalších významných hostů a reprezentantů Ministerstva vnitra Cenu za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.  

 

Cenu získal řešitelský kolektiv GŘ HZS ČR- Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (IOO) ve složení plk. Jarmil Valášek, plk. Jana Krykorková, Ing. Tomáš Čapoun, Ing. Čestmír Hylák a Ing. Radek Malina za dva patenty a 12 certifikovaných metodik, z toho 5 metodik analýzy metanolu v lihovinách v rámci podpory při metanolové aféře.
 
Světově uznané patenty, týkající se zlepšení technického řešení filtroventilačních jednotek ochranných prostředků, byly uděleny Mezinárodní patentovou organizací (The World Intellectual Property Organization) se sídlem v Ženevě.
 
Podstata prvního technického řešení zahrnuje osazení filtroventilační jednotky plně programovatelným grafickým LCD displejem, který umožňuje přenos libovolných vybraných informací (stav baterie, znečištění filtrů, objem přiváděného vzduchu atd.) mezi uživatelem a jednotkou. Cílem je zajistit maximální bezpečnost uživatele a komfort při sledování vybraných údajů a komunikaci mezi filtroventilační jednotkou a uživatelem samým. Jedná se o předcházení neočekávaným poruchám filtroventilační jednotky, což může mít za následek ohrožení zdraví uživatele.
 
Druhé řešení (druhý patent) se týká konstrukčního uspořádání samočinného uzavírání filtroventilační jednotky na vstupu při vyjmutí filtru, kdy dojde k uzavření vstupního otvoru do filtroventilační jednotky. Tímto způsobem je možno vyměnit nefunkční znečištěné filtry za nové bez opuštění kontaminovaného prostoru a prodloužit tak délku praktické činnosti záchranáře.
 
Dalším unikátním výsledkem bylo zpracování souboru 5 metodik analýzy metanolu v lihovinách pro potřeby chemických laboratoří HZS ČR. Institut ochrany obyvatelstva se ihned od počátku metanolové aféry v ČR zapojil do analýz vzorků lihovin zaměřenými na identifikaci a stanovení metanolu. Do konce roku 2012 bylo IOO analyzováno celkem 343 vzorků lihovin, z toho 309 vzorků pro Policii ČR. Mezi analyzovanými lihovinami bylo 82 vzorků pozitivních. V roce 2013 bylo realizováno 57 analýz, všechny s negativním výsledkem. Cílem těchto metodik je podstatně zvýšit úroveň, rychlost a kvalitu plnění úkolů chemického průzkumu v HZS ČR a akceschopnost chemických laboratoří HZS ČR při provádění analýz v terénu. Metodiky specifikují postup pro identifikaci metanolu v různých lihovinách, srozumitelně uvádí postupy přípravy vzorků k analýze, přípravy všech potřebných roztoků činidel a pravidla pro vyjadřování výsledků. Dále byla vytvořena tzv. “rozhodčí” metodika, která je využívána při nejasných, respektive rozdílných výsledcích jinými metodami. “Metodiky byly rychle rozšířeny do laboratoří Hasičského záchranného sboru ČR a do dnešní doby vyhodnotily přes 2000 vzorků,“ uvedl šéf řešitelského týmu z Lázní Bohdaneč plk. Valášek. 
 
Další zpracované metodiky se týkají postupů stanovení nebezpečných látek v pitných a povrchových vodách pomocí přenosné instrumentální techniky, postupů pro identifikaci neznámých pevných látek, kapalin, prášků, gelů a pastovitých hmot v terénu nebo vymezují jednoduché zásady stanovení rizik nebezpečných látek neznámého složení a použití improvizovaných prostředků. Některé metodiky jsou určeny i k využití pro požární jednotky NATO v rámci mezinárodního výcviku.
 
Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč je zařízení MV - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Předmětem činnosti institutu je výzkumná, vývojová, inovační, informační, analytická a specializovaná podpora HZS ČR v oblastech ochrany obyvatelstva, civilní nouzové a krizové připravenosti, integrovaného záchranného systému a kritické infrastruktury. Aplikovaný výzkum je veden především v oblasti včasného varování obyvatelstva, analýz, detekce a dekontaminace vysoce toxických látek, radiačního průzkumu, krizového managementu, praktických nástrojů krizového řízení nebo individuální a kolektivní ochrany. Výsledky výzkumu jsou také prakticky využívány v rámci výjezdové činnosti mobilních laboratoří IOO (laboratoř chemická, radiologická, zjišťování příčin požárů a studio dokumentace katastrof). 
 
Oceněné výsledky v praxi znamenají především zvýšení úrovně a efektivity Hasičského záchranného sboru ČR a dalších složek IZS a nezanedbatelným způsobem přispívají ke zvýšení bezpečnosti státu a občanů v krizových situacích a při mimořádných událostech.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a PR
 

vytisknout  e-mailem