Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Osobně žádat o voličské průkazy bylo možné naposledy do středy 23. října do 16.00 hod.

Osobní žádosti bylo možné na úřadě v místě trvalého bydliště podávat do středy 23. října 2013 do 16.00 hodin. 

  • V době voleb do Poslanecké sněmovny, tedy v pátek 25. a v sobotu 26. října, nebudu doma (v místě trvalého bydliště)
Jestli se v době konání voleb nebudete zdržovat v místě trvalého bydliště, můžete hlasovat na voličský průkaz v jiném volebním okrsku na území České republiky nebo v zahraničí.
 
Například občan s trvalým bydlištěm v Praze může volit poslance v Jihlavě nebo na zastupitelském úřadě České republiky v New Yorku. 
 
  • Kde žádat o voličský průkaz
 
O voličský průkaz je možné požádat obecní úřad podle místa trvalého pobytu. Pro žádost o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář, ale pomocný vzor obvykle najdete na stránkách příslušných obecních úřadů.
   
  • Písemně o voličský průkaz bylo možné požádat do pátku 18. října 2013
 Žádost lze podat:
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
 S vyplněnou žádostí o vydání voličského průkazua dokladem totožnostizajdu napříkladna nejbližší Czech POINT, kde ověří můj podpis. Dále podpisy ověřují například krajské a obecní úřady, úřady městských částí, Česká pošta nebo Hospodářská komora a notáři. Pošta, Hospodářská komora nebo notáři mohou za takovýto úkon požadovat poplatek. (Podrobnosti najdete zde.)Ověřenou žádost pošlu na úřad v místě trvalého bydliště.
 
  • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky fyzické osoby
 
  • O voličský průkaz je možné žádat i osobně – do středy 23. října 2013  do 16.00 hod
 
Až do středy 23. října 2013 navštívím příslušný úřad v místě trvalého bydliště. Není potřeba vyplňovat písemnou žádost. Úřad po ověření totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém všechny potřebné údaje uvede.
 
 
  • Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
 
  • Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.
 
  • Podrobné informace k voličským průkazům najdete zde.

 

vytisknout  e-mailem