Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Czech POINT – jedna z bran ke komunikaci se základními registry

Dne 9. října 2013 byl v systému Czech POINT registrován stotisící uživatel. Stala se jím paní Yvona Klozarová, referentka stavebního úřadu Dolní Břežany. Znamená to, že od startu projektu získalo už 100 000 úředníků či zaměstnanců orgánů veřejné moci právo obsluhovat občany na Czech POINTu. Pouze tito registrovaní úředníci mohou využívat služby poskytované na interním rozhraní systému CzechPOINT@office.  

Nárůst počtu těchto uživatelů v letošním roce je způsoben zejména možností přistupovat tímto způsobem k údajům ze základních registrů. Czech POINT se tak stal jednou z regulérních bran ke komunikaci se základními registry
 
Bezpečnostní pojistka
Jednotný identitní prostor je jakousi bezpečnostní pojistkou, díky níž se k údajům, které kontaktní místa poskytují, dostanou jen úředníci s přesně definovaným oprávněním. Takoví úředníci jsou registrováni v adresářovém úložišti systému. Ten je funkční součástí centrály kontaktního místa veřejné správy. Obsahuje informace nutné k ověření uživatelů pro přístup nejenom do samotného systému Czech POINT, ale i do dalších systémů v identitním prostoru registrovaných agendových informačních systémů.
 
Systém, jehož první službou bylo kontaktní místo pro poskytování služeb státní správy občanům bez přístupu k internetu, je v současné době jedním z pilířů českého eGovernmentu. Poskytuje služby nejenom občanům, ale zejména všem orgánům veřejné moci pro přístup k informačním systémům veřejné správy a od července 2012 rovněž k referenčním údajům základních registrů. Každý úřad má prostřednictvím kontaktního místa k dispozici zdarma služby konverze dokumentů z moci úřední a stejně tak přístup k základním registrům.
 
Stotisící uživatel systému je důkazem zhodnocení finančních prostředků investovaných do systému Czech POINT, zejména neomezené licence pro přistupující uživatele. I přes neustálý růst počtu přistupujících uživatelů nemusí Ministerstvo vnitra vynakládat žádné další finance k licenčnímu zajištění.
 
Co je Czech POINT
Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál je  kontaktní místo veřejné správy poskytující občanům zejména ověřené údaje vedené v centrálních registrech, jako jsou rejstřík trestů, obchodní rejstřík, registr živnostenského podnikání atd. Umožňuje občanům získat informace, zažádat o výpis nebo učinit podání ke státu na jednom kontaktním místě (na poště, obecním úřadě či v zahraničí). Počet vydaných výpisů je téměř 10 milionů, kontaktních míst více než 7000
 
Množství poskytovaných služeb neustále roste. Za přesně stanovených podmínek se mohou stát kontaktním místem pro výkon veřejné správy i banky. Taková banka má povinnost vykonávat v souladu s provozním řádem všechny agendy dostupné na Czech POINTu. V současnosti Czech POINT provozuje na vybraných pobočkách ČSOB.


 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem