Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Martin Pecina v Sokolově: Boj s extremismem je moje téma již čtyři roky

Dne 30. září 2013 v prostorách Městského domu kultury v Sokolově odstartovala za účasti ministra vnitra Martina Peciny odborná konference na téma soužití Romů a majoritní společnosti.  

 

Celotýdenní projekt sokolovské městské policie nazvaný „Žijeme tu společně – otevřená ulice“ zaměřený na podporu soužití Romů s majoritní populací ve městě zahájila Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality. Ta na úvod konference poděkovala za pozvání a ocenila projekt „Žijeme tu společně – otevřená ulice“: „Cením si myšlenky, která v Sokolově vznikla, tedy otevřít dveře do komunity, která je většinovou společností vnímána negativně.”
 
Snahou Sokolova je odvrátit xenofobní nálady ve společnosti a přispět ke zvýšení pocitu bezpečí občanů v sociálně vyloučených lokalitách města. Město chce z podobných akcí vytvořit určitou tradici a model pro práci s menšinami. Cílem je zapojit menšiny do dění v obci a pozitivně nastavit vzájemné vztahy a komunikaci. Z průzkumu, který si nechala sokolovská radnice vypracovat, totiž jasně vyplynul negativní postoj majority ke skupině zejména Romů bydlících ve vyloučených lokalitách města.
 
Ministr vnitra Martin Pecina na úvod druhé části konference řekl:
„Boj s extremismem je moje téma, které jsem začal rozvíjet už při svém prvním působení na Ministerstvu vnitra před čtyřmi lety. Jsem rád, že jste mě pozvali do Sokolova, který je dobrým příkladem. Má dobré výsledky v boji proti problémům v soužití většiny s menšinami.
 
Co k řešení tohoto problému také pomáhá, jsou asistenti prevence kriminality. Když jsme začínali, nasadili jsme čtyři asistenty v Chanově, dnes jich máme 123 (viz přiložená mapka)*. Co se týká asistentů prevence kriminality, chceme s prvním náměstkem Lubomírem Metnarem posunout jejich fungování dál. Rádi bychom jim dali jistotu dalšího zaměstnání, což dnes nemají. Z peněz EU bychom rádi založili nový učební či maturitní obor. Právě doplnění vzdělání by jim mělo do budoucna přinést možnost dalšího pracovního uplatnění v městské policii.“
 
Po celý týden vedle konference probíhá v Sokolově tematický program, jehož součástí jsou projekce filmů k problematice rasismu a xenofobie a diskuse k nim. Žáci základních škol se svými učiteli vytvářejí výtvarná díla s romskou tematikou, která budou posléze vystavena v jedné z ulic ve vyloučených lokalitách v Sokolově. V závěru týdne pak budou moci obyvatelé města navštívit tuto „otevřenou ulici“, kde bude vedle výstavy probíhat i ukázka tradičních romských řemesel, soutěž v pečení koláčů a buchet, kdy účastnicemi budou v ulici žijící romské ženy.
 
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations
 
*) V přiložené mapce najdete počty asistentů prevence kriminality

vytisknout  e-mailem