Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Možnost hlasovat na voličský průkaz

Volby do Poslanecké sněmovny v pátek 25. a v sobotu 26. října 2013 

V době voleb do Poslanecké sněmovny nebudu doma (v místě trvalého bydliště)

Jestli se v době konání voleb nebudete zdržovat ve volebním okrsku v místě trvalého bydliště, můžete hlasovat na voličský průkaz v jiném volebním okrsku na území České republiky nebo v zahraničí.
 
Například občan s trvalým bydlištěm v Praze může volit poslance v Jihlavě nebo na zastupitelském úřadě České republiky v New Yorku. 

Kde žádat o voličský průkaz

O voličský průkaz je možné požádat obecní úřad podle místa trvalého pobytu. Pro žádost o vydání voličského průkazu není předepsaný žádný formulář, vzor pro její napsání najdete na stránkách příslušných obecních úřadů nebo na konci tohoto textu.

Jak žádat o voličský průkaz

Žádost lze podat
    • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
S vyplněnou žádostí o vydání voličského průkazu a dokladem totožnosti zajdu například na nejbližší Czech POINT, kde ověří můj podpis. Ověřenou žádost pošlu na úřad v místě trvalého bydliště.
    • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem
    • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
    • osobně 
Navštívím příslušný úřad v místě trvalého bydliště. Není potřeba vyplňovat písemnou žádost. Úřad po ověření totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém všechny potřebné údaje uvede.
 
Žádost v listinné a elektronické podobě musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději sedm dnů přede dnem voleb, tj. do 18. října 2013.
 
Obecní úřady začnou vydávat voličské průkazy nejdříve 10. října 2013.
 
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
 
Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.
 
Podrobné informace voličským průkazům najdete zde.

vytisknout  e-mailem