Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Následkům živelních pohrom lze z velké části předcházet

V úterý 10. září 2013 byl v Třeboni slavnostně zahájen seminář evropské pracovní skupiny pro prevenci živelních katastrof v archivech (European Working Group on Disaster Prevention). Slavnostní zahájení akce proběhlo za účasti náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Ondřeje Veselského, hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly, starosty pořádajícího města Třeboně Jiřího Houdka a dalších významných hostů v Schwarzenberském sále třeboňského zámku. 

Krizové plánování v kulturních institucích, jako jsou archivy, knihovny nebo muzea, je v naší zemi dlouhodobě podceňováno. Opakující se ničivé povodně i další katastrofy v nejbližším okolí České republiky ale ukazují, že tento přístup je velmi nezodpovědný a nebezpečný,“ zhodnotil na úvod neutěšenou situaci v této oblasti u nás náměstek Ondřej Veselský.
 
Pracovní skupina sdružující přední evropské archiváře a restaurátory vznikla právě na základě bolestných zkušeností z minulých let, kdy události jako povodně v roce 2002, zřícení budovy archivu v Kolíně nad Rýnem nebo požár knihovny ve Výmaru přivedly odpovědně uvažující část odborné veřejnosti k potřebě vypracovat pro podobné případy určitou strategii a sjednotit dosavadní praxi při záchraně poškozených archiválií.
 
Archiválie jsou těmi nejzranitelnějšími památkami a ztráty na kulturním dědictví jsou v tomto případě nenahraditelné. Přitom lze následkům živelních pohrom z velké části předcházet,“ dodal ve svém projevu náměstek Veselský.
 
Přednášky špičkových odborníků z České republiky, Německa a Polska umožní od 10. do 13. září účastníkům podrobně se seznámit s problematikou krizového plánování v archivech a získat praktické zkušenosti s organizováním záchranných prací. Úvodní přednášku věnovanou problematice krizového plánování a nutnosti zefektivnění dosavadních postupů při záchraně poškozených archiválií vedla polská restaurátorka Anna Czajka, která tak plynule navázala na předchozí seminář v Katowicích. V rámci speciálních praktických bloků konajících se v areálu třeboňské čistírny odpadních vod patřil ten úterní problematice nakládání s archiváliemi poškozenými vodou pod vedením českého restaurátora Michala Ďuroviče.
 
Součástí přednášek bude v dalších dnech kupříkladu záchrana a restaurování fotografických archiválií, speciální vysoušecí techniky pro papírové dokumenty nebo různé způsoby ochrany archivních památek před škodlivými vlivy. Praktická část semináře vyvrcholí ve čtvrtek simulací živelní pohromy a nácvikem organizace záchranných prací.
 
 
 
Denisa Čermáková
zástupkyně ředitele odboru tisku a public relations
Odkazy do noveho okna

f_01.JPG

f_01.JPG 

Detailní náhled

f_02.JPG

f_02.JPG 

Detailní náhled

f_03.JPG

f_03.JPG 

Detailní náhled

f_04.JPG

f_04.JPG 

Detailní náhled

f_05.JPG

f_05.JPG 

Detailní náhled

f_06.JPG

f_06.JPG 

Detailní náhled

f_07.JPG

f_07.JPG 

Detailní náhled

f_08.JPG

f_08.JPG 

Detailní náhled

f_09.JPG

f_09.JPG 

Detailní náhled

f_10.JPG

f_10.JPG 

Detailní náhled

f_11.JPG

f_11.JPG 

Detailní náhled

f_12.JPG

f_12.JPG 

Detailní náhled

f_13.JPG

f_13.JPG 

Detailní náhled

f_14.JPG

f_14.JPG 

Detailní náhled

f_15.JPG

f_15.JPG 

Detailní náhled

f_16.JPG

f_16.JPG 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem