Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Analýza odposlechů a sledování osob a věcí dle trestního řádu za rok 2012

Vývoj moderních technologií se promítá i do oblasti zločinu 

K přípravě a organizaci trestné činnosti využívají pachatelé stále více i moderních technologií, zejména elektronických a telekomunikačních prostředků. Vyplývá to z Analýzy odposlechů a sledování osob a věcí dle trestního řádu za loňský rok, kterou vzala vláda dnes, 14. srpna 2013, na vědomí.
 
Zatímco v roce 2011 evidovali tři největší mobilní operátoři na českém trhu pře 13 milionů klientů, o rok později je to již přes 15 milionů klientů. Především při organizované trestné činnosti pachatel zcela běžně mění SIM kartu a telefonní číslo třeba i několikrát za den, každé číslo se však započítává jako nově nasazený odposlech. Téměř 39 % odposlechů ukončených v roce 2012 souviselo s šetřením trestné činnosti s prvkem organizovanosti. Při analyzování příčin a míry nárůstu využívání odposlechů telekomunikačního provozu je proto třeba zohledňovat a vyhodnocovat i aktuální vývoj na telekomunikačním trhu.


Souhrnný vývoj počtu mobilních zákazníků ve srovnání s vývojem odposlechů v letech 2004 - 2012


V rámci celé České republiky policie odposlouchávala v loňském roce 3 965 osob, což představovalo celkem 6 241 odposlouchávaných linek. Zatímco do roku 2009 vykazuje počet odposlechů výrazně sestupnou tendenci, od roku 2010 se směr vývoje mění. V roce 2012 se počet odposlechů zvýšil o 475 úkonů (8,2 %). Přesto je při porovnání počtu odposlechů realizovaných v roce 2004 a v roce 2012 značný pokles v nasazování těchto úkonů zcela evidentní (o 3 369, tj. 35,1 %).

Vývoj nasazování odposlechů v letech 2004 - 2012

 

 Úkony dle § 88/1,5 tr.ř. v roce 2012
počet odp. linek celkem
počet odp. osob
průměr odp. linek na osobu
spisů s úkony dle       § 88/1,5 tr.ř.
průměr odp. linek      na spis
CELKEM PČR
6 241
3 965
1,6
1 120
5,6
PČR SKPV DLE
JEDNOTLIVÝCH KŘP
CELKEM
SKPV KŘP PČR
3 578
2 260
1,6
880
4,1
PHA
775
472
1,6
224
3,5
STC
433
293
1,5
96
4,5
JHC
180
149
1,2
53
3,4
PLK
138
102
1,4
51
2,7
KVK
26
24
1,1
9
2,9
ULK
264
137
1,9
66
4,0
LBK
161
101
1,6
36
4,5
PAK
36
28
1,3
14
2,6
HKK
75
52
1,4
26
2,9
VYS
234
114
2,1
37
6,3
JHM
445
272
1,6
97
4,6
OLK
190
100
1,9
47
4,0
ZLK
302
240
1,3
48
6,3
MSK
319
176
1,8
76
4,2
ÚTVARY PČR SKPV
S CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOSTÍ      (+ ÚSKPV)
CELKEM útvary PČR SKPV
s celostátní
působností
2 663
1 705
1,6
240
11,1
ÚSKPV
83
54
1,5
23
3,6
ÚOOZ
1 060
613
1,7
88
12,0
NPC
1 079
694
1,6
57
18,9
ÚOKFK
441
344
1,3
72
6,1

 
Při analyzování jednotlivých druhů trestné činnosti, na které byly odposlechy nasazeny, lze konstatovat, že největší podíl tvořila toxikománie 2 852 (tj. 40,4 %) úkonů, dále násilná trestná činnost s 1 112 úkony (tj. 15,8 %), trestná činnost proti veřejnému zájmu s 697 úkony (tj. 9,9 %), ostatní majetková trestná činnost s 585 úkony (tj. 8,3 %), daňová trestná činnost s 463 úkony (tj. 6,6 %) a podvody s 396 úkony (tj. 5,6 %). Úkony nasazené na další druhy trestné činnosti se pohybovaly pod hranicí 5 %.

Úkony dle § 88 tr.ř. - podle kriminality v roce 2012

Efektivitu odposlechů vyhodnotili kriminalisté následujícím způsobem:

  • Celkově se účinnost vykázala u více než 78 % případů, z toho:
    • více než 63 % úkonů výhradně v přímém podílu pro trestní řízení
    • 0,5 % v nepřímém podílu pro trestní řízení
    • téměř 15 % souběžně v obou těchto kategoriích;
  • ve 12,3 % úkonů nebyly získané informace v trestním řízení využity, v těchto případech by pak bylo možno dané úkony považovat za neefektivní;
  • zbývajících 9,1 % úkonů bylo neaktivních, resp. nerealizovaných.

Efektivita úkonů § 88/1, 5 tr.ř. v roce 2012

 

Policie ČR využila v roce 2012 úkonů sledování osob a věcí ve 4 719 případech. Nejvíce úkonů, a to 1 321 (tj. 25,3 %), bylo využito v souvislosti s toxikománií, s 759 úkony (tj. 14,6 %) následovala násilná trestná činnost, 617 úkonů (tj. 11,8 %) bylo použito na krádeže vloupáním, 573 úkonů (tj. 11,0 %) na trestné činy proti veřejnému zájmu a na krádeže 537 úkonů (tj. 10,3 %). Hranici 5 % ještě překročily úkony použité na ostatní majetkové trestné činy se 425 úkony (tj. 8,2 %) a daňové trestné činy s 273 úkony (tj. 5,2 %).
 
Z hlediska stanovených základních kategorií efektivity vyplývá, že ze 75,1 % lze úkony označit jako efektivní, přičemž 63,6 % úkonům byl přirazen výhradně přímý podíl pro trestní řízení, 0,2 % výhradně nepřímý podíl a u 11,3 % došlo k souběhu obojího. V 10,9 % byly úkony neaktivní nebo nebyly realizovány a ve 14,0 % nebyly získané informace v trestním řízení využity.

Efektivita úkonů § 158d/2, 3, 6 tr.ř. v roce 2012

Součástí Analýzy jsou i informace, které se zabývají rušením provozu elektronických komunikací Policií ČR, tedy opatřením, které slouží k zamezení případné iniciace nástražného výbušného systému elektronickým bezdrátovým zařízením. V roce 2012 bylo toto opatření realizováno pouze ve 34 případech a v souhrnu se jednalo o 16 hodin 18 minut. Je nutno zdůraznit, že k tomuto rušení dochází pouze v okruhu maximálně desítek metrů vymezené lokality, tudíž tento postup ovlivnil provoz elektronických komunikací v ČR v zanedbatelném rozsahu.
 
Analýza bude v souladu s ustanovením zákona o Policii ČR dále předložena Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Stálé komisi pro kontrolu použití odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí, rušení provozu elektronických komunikací Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nad rámec zákona ji ministr, stejně jako tomu bylo v minulých letech, předloží i prezidentovi republiky a Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem