Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pět let od vlakového neštěstí ve Studénce

Dne 8. srpna 2013 si připomínáme pětileté výročí tragické železniční nehody ve Studénce na Novojičínsku – nejhorší nehody tohoto typu v historii České republiky. 

Vlak EuroCity Comenius narazil do ocelové konstrukce silničního mostu, která se několik vteřin před tím zřítila na trať. Vlak jel z Krakova do Prahy a cestovalo v něm okolo 420 lidí. Následky nehody byly tragické, 8 mrtvých, 95 zraněných (z toho 13 těžce). K tomu, že tehdy nebyly následky nehody mnohonásobně horší, přispěla rychlá reakce strojvedoucího vlaku pana Jiřího Šindeláře, který snížil rychlost vlaku ze 134 na 89km/hod. Bezprostředně po nehodě na místě pomáhali nezranění cestující, přihlížející, zdravotníci ze střediska ve Studénce. Velmi rychle dorazili i profesionální záchranáři. Rychlá reakce a dobrá součinnost složek IZS snížila další následky. Nehoda také spojila mnoho lidí.
 
Tato událost souvisí s bolestí a utrpením, ale také se solidaritou lidí, pomocí, odolností, podporou místní komunity, vysokým úsilím a rychlou reakcí složek IZS a pomáhajících organizací. Zasaženým lidem, pomáhajícím občanům i zasahujícím složkám patři vzpomínka, uznání a poděkování.
 
U příležitosti výročí nehody proběhl 7. 8. 2013 v prostorách Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě mezioborový odborný seminář, kterého se zúčastnili zástupci základních složek IZS, Krizového centra Ostrava a Českého červeného kříže, kteří se na pomoci po nehodě před pěti lety podíleli. Půldenní seminář nesl název „Zvládání a odolnost po mimořádné události“ s podtitulem „Psychosociální dopady mimořádné události – zátěž i příležitost k růstu“. 
 
Seminář uspořádalo krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje ve spolupráci s odborem bezpečnostní politiky ministerstva vnitra, hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a Krizovým centrem Ostrava, o. s. Akce se konala pod záštitou ředitele krajského ředitelství PČR plk. Mgr. Tomáše Kužela.
 
Tématem semináře byly otázky psychosociální pomoci zasaženým občanům, posttraumatické podpoře členům zasahujících složek IZS i problematika vyšetřování nehody, jehož výsledky jsou důležité pro přeživší a pozůstalé.
 
Cílem semináře byla výměna zkušeností mezi policisty, hasiči, zdravotníky a zástupci neziskových organizací, kteří se podíleli na pomoci v urgentní fázi neštěstí. Diskutovaly se příklady dobré praxe v součinnosti složek IZS a Krizového centra Ostrava, otázky psychosociálních dopadů, odolnosti, posttraumatického růstu i systémových zlepšení, ke kterým od nehody ve Studénce v rámci IZS došlo.

Seminář zahájil náměstek ředitele krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje pro službu kriminální policie a vyšetřování plk. Mgr. Dalimil Sypták. Mimo jiné konstatoval, že „cílem semináře nejsou jen vzpomínky na prožitá traumata, ale setkání je další možností seznámení se s pozitivními dopady podpory, kterou přítomní poskytovali zasaženým a zasahujícím“. V jeho úvodní řeči zaznělo, že „největší hodnotou nadále zůstává obětavost a mimořádné profesní nasazení všech odborníků i laiků při zvládání dopadů tragických událostí, zejména v lidské, ale i v trestně právní rovině a předcházení těmto stavům.“ Po něm hovořil vedoucí vyšetřovacího policejního týmu mjr. JUDr. Jiří Jícha, který podal popis události ze zorného úhlu objasňování události.

PhDr. Štěpán Vymětal, PhD., z odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR seznámil přítomné s výsledky jejich psychologického pracoviště. Jednalo se o několikaletý výzkum zátěže, psychosociálních dopadů, odolnosti a zvládání u příslušníků IZS a zástupců dalších organizací, kteří zasahovali bezprostředně po této mimořádné události. Přítomné seznámil s metodikou výzkumu, jeho realizací a velmi detailně s jeho výsledky. Zajímavým zjištěním bylo například to, že většina zasahujících byla odolných a vnímala více profesních přínosů této zkušenosti, než traumatizujících stresových momentů. U mnohých došlo s odstupem času k posttraumatickému růstu. Posttraumatické potíže u členů IZS byly spíše krátkodobé a ojedinělé. Přestože se jednalo o vysoce zatěžující práci, která vyžadovala flexibilitu, improvizaci, přesahovala zkušenost zasahujících a vyvolávala vysokou nejistotu, tak se profesionálové z dlouhodobého hlediska s tímto vyrovnali. Z výsledku výzkumu vyplynulo například také velmi pozitivní hodnocení součinnosti Integrovaného záchranného systému na místě, ocenění zkušeností z předchozích cvičení složek IZS, pozitivní bylo hodnocení řízení zásahu i spolupráce s kolegy. Důležitá pro zasahující byla také možnost a dostupnost psychosociální podpory prostřednictvím členů týmů posttraumatické intervenční péče.

Zkušenosti s prací po nehodě z pohledu psychologa HZS přiblížila mjr. Mgr. Marcela Kopaňáková, která tehdy koordinovala psychosociální pomoc za hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. S praxí psychosociální pomoci v regionu a spoluprací se základními složkami IZS u hromadných i individuálních neštěstí seznámili přítomné zástupci Krizového centra Ostrava, o. s., Mgr. Petra Ďásková a Bc. David Tichý, DiS. Vyzdvihli mj. také úzkou spolupráci s krajskou policií v oblasti pomoci obětem trestných činů. Seminář zakončil kpt. Ing. Ivo Šimeček z operačního odboru krajského policejního ředitelství, který přítomné seznámil s vývojem a dobrou praxí Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě, které je společným operačním centrem kraje, jenž zahrnuje všechny složky IZS a zaručuje jejich úzkou součinnost v případě mimořádných událostí. Toto centrum využívá moderní prostory a nejnovější informační a komunikační technologie a je unikátní nejen v rámci České republiky, ale i Evropské unie.

V předvečer výročí nehody položili zástupci ministerstva vnitra a složek IZS květiny k uctění památky obětí u pomníku ve Studénce.

8. srpna 2013
PhDr. Štěpán Vymětal, PhD.
psychologické pracoviště odboru bezpečnostní politiky MV
Odkazy do noveho okna

Seminář 01.jpg

Seminář 01.jpg 

Detailní náhled

Seminář 02.jpg

Seminář 02.jpg 

Detailní náhled

Seminář 03.jpg

Seminář 03.jpg 

Detailní náhled

Seminář 04.jpg

Seminář 04.jpg 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem