Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V litevském Vilniusu se setkali ministři vnitra

Situace v Sýrii či výroční zpráva o imigraci a azylu byla témata neformálního jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v litevském Vilniusu, které se uskutečnilo dnes, ve čtvrtek 18. července 2013. 

Setkání se za českou stranu zúčastnil první náměstek ministra vnitra Lubomír Metnar a Kateřina Flaigová, vrchní ředitelka sekce pro mezinárodní vztahy, strategie a koncepce.
 
O prioritách v oblasti migrace a azylu pro nadcházející období diskutovali ministři na základě 4. výroční zprávy o imigraci a azylu za rok 2012. Projednávali nejen způsoby nastavení migračních politik s ohledem na podporu ekonomického růstu EU, ale i efektivní reakci na důsledky hospodářské krize včetně zvýšené nezaměstnanosti na straně jedné a problematického obsazování pozic určitých profesních oborů na straně druhé.  
 
Dále byli ministři informováni o aktuálním vývoji situace v Sýrii s důrazem na problematiku syrských uprchlíků. Situace v Sýrii představuje v prvé řadě humanitární tragédii, která může mít také velmi závažné dopady na migrační a azylovou situaci v EU, včetně České republiky.
  
Za hlavní prioritu považuje Česká republika stabilizaci podmínek syrských uprchlíků v místě jejich aktuálního pobytu a ponechání otevřených hranic zemí sousedících se Sýrií pro nově příchozí. Ministerstvo vnitra přistoupilo k realizaci programu Medevac zaměřeného na pomoc těmto uprchlíkům, zejména z řad obětí zásahu režimních vojsk. Na program bylo vyčleněno již 15 milionů korun. Nadto se Ministerstvo vnitra zabývá možností pokračování programu, který by se více zaměřil na poskytování pomoci přímo v regionu, včetně např. vyslání lékařských týmů. 
 
Závěrem jednání vedli ministři vnitra diskusi o prioritách v oblasti vnitřních věcí pro další pětileté období. K tomuto tématu první naměstek ministra vnitra Lubomír Metnar mimo jiné uvedl: „Česká republika klade do budoucna důraz zejména na implementaci existujících opatření v oblasti azylu a migrace a konsolidaci této spolupráce. Z dalších priorit by se Česká republika ráda věnovala oblasti boje proti syntetickým drogám, organizovanému zločinu a další spolupráci v oblasti kyberkriminality.
 
 
Denisa Čermáková
zástupkyně ředitele odboru tisku a public relations
 

vytisknout  e-mailem