Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Udělení medailí „Za zásluhy o české archivnictví“

Dne 24. června 2006 se v Národním archivu v Praze konal slavnostní ceremoniál, na kterém byly laureátům předány medaile „Za zásluhy o české archivnictví“.  

Zahájení slavnostního aktu se zúčastnil ministr vnitra Jan Kubice, jehož poté zastoupil náměstek ministra vnitra veřejné správy a legislativy Pavel Kolář. Za odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra byl účasten ředitel odboru Jiří Úlovec a Lenka Linhartová, vedoucí oddělení řízení, metodiky a kontroly archivů a spisové služby ministerstva vnitra.

 

Oceněni byli:

Seznam přítomných laureátů:

Jean-Pierre Defrance

PhDr. Jindřich Francek

doc. Ivan Galamboš

Ing. Martin Hankovec

PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.

Mgr. Josef Hora

Věra Janíková, prom. hist.

PhDr. Marta Medková

Mgr. Ladislava Rohovcová

prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc.

Jan Řezníček, prom. hist.

Jitka Solská

PhDr. Alena Šimánková

Vladimír Štroblík

PhDr. Jaroslav Šůla, CSc.

dipl. Ing. Mag. Vlasta Valeš

plukovník v.z. Mgr. Josef Žikeš


Seznam laureátů, kteří se omluvili a kterým bude ocenění předáno v náhradním termínu:

Ing. Bernard Mayer

prof. Dr. Giuseppe Pansini

Karel Schwarzenberg

Dr. Stefano Vitali

Dr. Hubert Wajs

 

 

 1. Jean-Pierre Defrance, ředitel odboru vědeckého a technického vzdělávání Generálního ředitelství kulturního dědictví Ministerstva kultury a komunikace Francouzské republiky, za dlouhodobý přínos pro rozvoj česko-francouzských vztahů v oblasti archivnictví.
 2. Doc. Ivan Galamboš, zaměstnanec Slovenského národného archivu v Bratislavě, za dlouhodobý přínos pro rozvoj česko-slovenských vztahů v oblasti archivnictví.
 3. Ing. Martin Hankovec, zaměstnanec Státního oblastního archivu Třeboň, za významný přínos pro české archivnictví.
 4. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc., zaměstnanec katedry pomocných věd historických a archivnictví Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, při příležitosti 60. narozenin.
 5. Mgr. Josef Hora, zaměstnanec odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra, za dlouhodobý přínos pro rozvoj českého archivnictví .
 6. Věra Janíková,. prom. hist., emeritní vedoucí archivu České národní rady, později Archivu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, při příležitosti 80. narozenin.
 7. Ing. Bernhard Mayr, generální ředitel společnosti BELFOR Austria, GmbH, za významný podíl na úspěšné záchraně archivních souborů zasažených povodní v roce 2002.
 8. PhDr. Marta Medková, ředitelka Státního okresního archivu Opava, při příležitosti 60. narozenin.
 9. Mgr. Ladislava Nohovcová, zaměstnankyně Státního oblastního archivu Plzeň, za dlouhodobý přínos v oblasti podnikového archivnictví.
 10. Prof. Dr. Giuseppe Pansini, emeritní ředitel Státního archivu ve Florencii, za dlouhodobý přínos pro rozvoj česko-italských vztahů v oblasti archivnictví.
 11. Prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc., emeritní vedoucí a kurátor Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury a emeritní zaměstnanec Historického ústavu ČSAV, za významný přínos pro české archivnictví a při příležitosti 80. narozenin .
 12. Jan Řezníček, prom. hist., emeritní archivář Moravského zemského archivu v Brně, při příležitosti 81. narozenin.
 13. Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí České republiky a první místopředseda vlády České republiky, za významný přínos pro české archivnictví.
 14. Jitka Solská, emeritní archivářka Státního oblastního archivu Litoměřice, za celoživotní přínos pro české archivnictví.
 15. PhDr. Alena Šimánková, archivářka 4. oddělení Národního archivu, za dlouhodobý přínos pro české archivnictví.
 16. Vladimír Štroblík, emeritní archivář Státního okresního archivu Zlín, při příležitosti 70. narozeni .
 17. PhDr. Jaroslav Šůla, CSc., emeritní archivář Státního okresního archivu Hradec Králové, při příležitosti 75. narozenin.
 18. Dipl. Ing. Mgr. Vlasta Valeš, archivářka Školského spolku Komenský se sídlem ve Vídni, za celoživotní práci v tomto archivu a za rozvoj česko-rakouských vztahů v oblasti archivnictví.
 19. Dr. Stefano Vitali, ředitel vrchního archivního inspektorátu nad archivy pro kraj Emilia Romagna v Itálii, za významný přínos v oblasti italsko-českých vztahů.
 20. Dr. Hubert Wajs, ředitel Archiwum Glównego Akt Dawnych ve Varšavě, za dlouhodobý přínos pro rozvoj česko-polských vztahů v oblasti archivnictví.
 21.  Plukovník v. z. Mgr. Josef Žikeš, ředitel Vojenského ústředního archivu, za dlouhodobý přínos pro české archivnictví.
 22.  PhDr. Zdeněk Pousta, emeritní zaměstnanec Archivu Univerzity Karlovy v Praze, za celoživotní přínos pro české archivnictví a při příležitosti 75. narozenin.
 23. PhDr. Jindřich Francek, emeritní ředitel Státního okresního archivu v Jičíně, za celoživotní zásluhy o české archivnictví.
Odkazy do noveho okna

f_01.jpg

f_01.jpg 

Detailní náhled

f_02.jpg

f_02.jpg 

Detailní náhled

f_03.jpg

f_03.jpg 

Detailní náhled

f_04.jpg

f_04.jpg 

Detailní náhled

f_05.jpg

f_05.jpg 

Detailní náhled

f_06.jpg

f_06.jpg 

Detailní náhled

f_07.jpg

f_07.jpg 

Detailní náhled

f_08.jpg

f_08.jpg 

Detailní náhled

f_09.jpg

f_09.jpg 

Detailní náhled

f_10.jpg

f_10.jpg 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem