Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Na boj proti povodním by hasiči a policisté mohli získat 1,5 mld. Kč ze Strukturálních fondů EU

Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR ve spolupráci s řídícím orgánem Integrovaného operačního programu (MMR) v tuto chvíli vypracovávají společný projektový záměr v hodnotě 1,5 mld. Kč na řešení otázky povodní. Jde především o prevenci a nákup nové techniky, která pomůže s likvidací škod vzniklých v důsledku povodní a jejich předcházení. 

Kromě toho Ministerstvo vnitra, odbor strukturálních fondů jako zprostředkující subjekt v rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, dosáhlo v posledních deseti měsících i výrazných úspěchů v rámci čerpání prostředků z EU.
 
„Kromě stabilizace personálních kapacit začaly daleko důslednější kontroly projektů. Prostřednictvím pracovních týmů projektů jednáme s příjemci dotací každý měsíc s tím, že jsme se zaměřili především na práci s rizikovými a takzvaně spícími projekty. V rámci projektů klademe také větší důraz na dílčí plnění v kratších intervalech, aby bylo dosaženo maximálního čerpání finančních prostředků,“ vysvětluje výrazné pokroky v práci s projekty ředitelka odboru strukturálních fondů Zora Skurčáková.
 
Od září 2012 do června 2013 činila  celková výše schválených žádostí o platbu z Integrovaného operačního programu (IOP) celkem 615 mil. Kč, do konce roku by měla být schválena ještě další téměř 1 miliarda Kč (vše podíl z EU). Povedlo se zrychlit realizaci projektů, v mnohých případech došlo k uvolnění prostředků zpět do alokace (např. v podobě významných úspor z veřejných zakázek).
 
Z prostředků Integrovaného operačního programu (IOP) byly až dosud prostředky převážně určeny na modernizaci a elektronizaci veřejné správy, došlo ke zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb.
 
Nejviditelnějšími projekty jsou:
  • kontaktní místa Czech POINT,
  • základní registry – páteř celého eGovernmentu v České republice a všech souvisejících projektů elektronizace veřejné správy,
  • Národní digitální archiv,
  • datové schránky.
Začátkem roku 2012 také došlo k revizi projektů v rámci projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) realizovaných Ministerstvem vnitra. Zjišťovalo se dodržování pravidel čerpání s ohledem na riziko možné budoucí neuznatelnosti výdajů. U řady projektů bylo zjištěno dublování aktivit, některé projekty byly vyhodnoceny jako nepotřebné a prostředky ve výši 246 mil. Kč původně určené na tyto projekty byly vráceny do alokace a tyto prostředky byly využity pro podporu dalších, nových projektů v nově vyhlášených výzvách č. 98, A2, A3 a B6 OP LZZ.
 
Od září 2012 do června 2013 činila celková výše schválených žádostí o platbu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 500 mil. Kč, což představuje cca 44,6 % doposud schválených finančních prostředků od začátku programového období. Celkem tedy bylo od počátku programového období schváleno 1 125 mil. Kč z celkové alokace 4 912 746 307 Kč. Do konce roku 2013 se očekává schválení dalších 450 mil. Kč.
 
Z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je hrazeno např. vzdělávání úředníků, efektivnější řízení lidských zdrojů, digitalizace postupů, projektové a strategické řízení nebo optimalizace procesů. V době velkého tlaku na snižování veřejných rozpočtů znamenají mnohé projekty podpořené z OP LZZ zásadní finanční úsporu prostředků státního rozpočtu.
 

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem