Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odeslání šedesáti šesti tisíc mezd najednou proběhlo v novém systému bez chyb

Ministerstvo vnitra změnilo dodavatele služeb ekonomického informačního systému. Uspořilo desítky milionů korun a zajistilo si lepší podporu. 

Novým provozovatelem ekonomického informačního systému Ministerstva vnitra (EKIS) je ve spolupráci s realizačním týmem Ministerstva vnitra Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby. Tímto systémem začalo putovat přes 66 000 platů a mezd pro zaměstnance Ministerstva vnitra, tedy včetně policistů a hasičů. Ministerský EKIS však není jen funkční systém pro rozeslání mezd pro cca 1 % veškerého produktivního obyvatelstva země. Je to také nové napojení na systém Státní pokladny, integrace Hasičského záchranného sboru (HZS) na finanční a logistické moduly nebo třeba spuštění aplikace pro řízení oděvních výdejen nejen pro uniformované zaměstnance MV.
  
 „Pošta dostala ne zcela lehký úkol, případný neúspěch, problémy, či dokonce kolaps EKISu by znamenal zásadní ohrožení fungování ministerstva. Poště jsem věřil, a tak mám radost, že systém zatím bez chyb provozuje,“ vysvětluje náměstek ministra pro informační a komunikační technologie Petr Solský.
 
Historie EKISu sahá až do poloviny 90. let, kde se pro vedení účetnictví a evidenci majetku využívaly různé lokální aplikace. Výsledkem byla častá nekonzistence účetních a evidenčních dat. V roce 1997 proto ministerstvo vypsalo výběrové řízení na pronájem ekonomického informačního systému. Na základě předložených nabídek zvítězila firma IBM a systém SAP R/3. Další část systému, která zahrnuje oblast personalistiky a mezd, byla pod názvem EKIS 2 uvedena do provozu v říjnu 2002.
 
Od loňského října převzala podporu systému Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby. Smlouvu s poštou uzavřelo Ministerstvo vnitra do roku 2017. Šlo tak v souladu s usnesením vlády č. 224 ze dne 4. dubna 2012 cestou úspory řádově milionů korun provozních nákladů EKISu. V tomto usnesení vláda určila, že České poště mohou být zadávány vybrané dodávky a služby informačních a telekomunikačních technologií bez využití zadávacího řízení na základě výjimky pro tzv. interní zadávání dle § 18 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných zakázkách. Vláda se inspirovala modelem, který velmi dobře funguje v jiných státech EU. I tam pro ústřední orgány státní správy slouží státem zřízená a vlastněná organizace, která jim poskytuje ICT služby. „Převzetí podpory EKISu je pro nás strategický úkol. Uvědomte si, že bylo třeba převzít i rozsáhlé rozvojové projekty, jako je napojení na Státní pokladnu, integrace 14 účetních okruhů HZS a produktivní spuštění nových SAP modulů,“ říká ředitel odštěpného závodu Ivo Rosypal.
 
Resort Ministerstva vnitra v současné době hospodaří v oblasti správy majetku s portfoliem více než 13 000 vlastních objektů, pozemků a areálů s účetní hodnotou přes 42 miliard Kč. Roční náklady na opravy a údržbu činí 226 milionů Kč. To dělá z Ministerstva vnitra v současnosti jednoho z největších správců nemovitostí v České republice. Pro efektivní správu takto rozsáhlého majetku byl od začátku letošního roku spuštěn zcela nový modul REM, který umožňuje získat komplexní přehled v oblasti evidence, správy, pronajímání a údržby nemovitostí. Díky plné integraci se SAP toto řešení navíc umožňuje sledovat data a transakce ze všech oblastí informačního systému – jak z oblasti finanční, tak z oblastí údržby a personální. To vše vede k lepšímu využití prostor, sledování a optimalizaci nákladů na opravy a údržbu a například také ke snížení počtu nájemních smluv s externími vlastníky nemovitostí.
 
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem