Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

TIP REPORT: úspěšnost České republiky v boji proti obchodování s lidmi

Dne 19. června 2013 zveřejnilo Ministerstvo zahraničních věcí USA Zprávu o stavu obchodování s lidmi za rok 2012. 

Dne 19. června 2013 zveřejnilo Ministerstvo zahraničních věcí USA Zprávu o stavu obchodování s lidmi za rok 2012 (Trafficking in Persons Report 2011) tzv. TIP REPORT, která popisuje a hodnotí situaci a vývoj v oblasti obchodování s lidmi v uplynulém roce ve 184 státech světa.

Státy jsou hodnoceny podle snahy a učiněných opatření v boji proti tomuto přeshraničnímu fenoménu a jsou dále členěny do několika kategorií: TIER 1, TIER 2, TIER 2 Watch List, TIER 3. Nejlepší ohodnocení představuje skupina TIER 1, kam jsou zařazeny státy, které zcela naplňují minimální standardy ochrany obětí (Trafficking Victims Protection Act’s - TVPA). Vůči státům, které se umístí v TIER 3 mohou být ze strany vlády USA uplatněny některé specifické sankce. Při hodnocení jednotlivých zemí jsou zdůrazňována tzv. tři „P“ (prosecution, protection a prevention), tedy stíhání pachatelů, ochrana obětí a prevence. Ke každému státu je pak formulováno doporučení, co má který stát konkrétně zlepšit.

V rámci hodnocení za rok 2012 byla Česká republika zařazena do skupiny TIER 1.

Kromě obecnějšího popisu aktuální situace obchodování s lidmi, zdrojových i cílových zemí pro obchodované osoby, trestně-právní úpravy, vynaložených prostředků na ochranu obětí atp. jsou zde formulována doporučení pro ČR na nadcházející rok: zaměřit se na řádné poučování obchodovaných obětí o svých právech, řádně postihovat „prohřešky“ agentur práce vůči pracovníkům z cizích zemí v oblasti obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování, zmíněna je též potřeba vzdělávání inspekce práce, soudců a dále profesionálů, kteří mohou rozpoznat podezřelé situace a identifikovat pravděpodobné oběti v rámci výkonu své práce; doporučení se vztahují i na posílení spolupráce se zdrojovými zeměmi, rozvíjení národního referenčního mechanismu či preventivních, osvětových aktivit.

Jak vypadala situace v ČR v roce 2012?
  • Nejčastější formy obchodování s lidmi zůstávají obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a pracovního vykořisťování. Ostatní formy obchodování s lidmi nebyly statisticky zaznamenány. V uplynulém roce byl prověřován případ obchodování s lidmi z ČR za účelem žebrání ve Francii; trestný čin obchodování s lidmi však nebyl prokázán. Dále byl identifikován další případ obchodování s lidmi za účelem vykořisťování v domácnosti.
  • V roce 2012 došlo historicky k prvním pravomocným odsouzením pro trestný čin obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování. Z jedenácti odsouzených osob byla většina odsouzena pro obchodování s lidmi právě za tímto účelem.
  • Na mapce níže jsou zaznamenané země, ve kterých se občané ČR vyskytli jako pravděpodobné oběti obchodování či pachatelé. Dlužno připomenout, že se jedná o poznatky od partnerů z ČR i zahraničí různé povahy, tedy i o případy, které nakonec nemusely být jako obchodování s lidmi dále řešeny příslušnými orgány činnými v trestním řízení. Na situaci Čechů vyjíždějících do zahraničí reaguje mimo jiné právě probíhající projekt „Cesta bez rizik: Vymysli, varuj, vyhraj!

Občané české republiky jako oběti a pachatelé obchodování s lidmi v roce 2012Občané české republiky jako oběti a pachatelé obchodování s lidmi v roce 2012

vytisknout  e-mailem