Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Předseda ÚOHS prozatím zrušil uložené sankce pro MV a MPSV

Ministerstvo vnitra (MV) a Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) reagují na nepřesné informace, které se objevily v souvislosti s probíhajícím řízením u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve věci veřejné zakázky na poskytnutí produktů Microsoft a služeb s těmito produkty spojenými.  

Rozhodnutím předsedy ÚOHS byly minulý týden zrušeny sankce pro Ministerstvo vnitra a Ministerstvo práce a sociálních věcí. V dalším řízení jsou podány rozklady, o kterých dosud nebylo rozhodnuto. Ve třetím řízení Ministerstvo vnitra zvažuje podání správní žaloby na nezákonnost rozhodnutí.
 
Pro úplnost dodáváme informace o všech řízeních ve věci dodatků a archivace dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách (ZVZ):
 
 • Řízení ve věci dodatků č. 5 a č. 6 k prováděcí smlouvě č. 85/2011
Zahájeno na návrh Student agency a OK system. Obsahem je zejména otázka zákonnosti dodatků č. 5 a č. 6 k prováděcí smlouvě č. 85/2011 (uzavřených MV ve prospěch MPSV), zvláště zda tyto dodatky nepřekračují rámcovou smlouvu a prováděcí smlouvu.
 
Současný stav:
 • vydáno prvoinstanční rozhodnutí, že dodatky jsou v nesouladu s rámcovou smlouvou a s prováděcí smlouvou a že jsou nezákonné
 • nepravomocně uložena sankce zákazu plnění dodatku č. 5 a č. 6 a pokuta 500 000 Kč pro MV a MPSV
 • toto rozhodnutí napadeno rozklady MV, MPSV a Fujitsu
 • prvoinstanční rozhodnutí bylo v celém rozsahu zrušeno rozhodnutím předsedy ÚOHS ze dne 14.6.2013  
 • Řízení ve věci prováděcí smlouvy č. 85/2011 a jejích dodatků č. 1 až 4.
Zahájeno ex-offo. Obsahem je zejména otázka zákonnosti prováděcí smlouvy č. 85/2011 a jejích dodatků č. 1 až 4 (uzavřených MV ve prospěch MPSV), zejména zda prováděcí smlouva č. 85/2011 a dodatky č. 1 až 4 nepřekračují rámcovou smlouvu.
 
Současný stav:
 • vydáno prvoinstanční rozhodnutí, že dodatky č. 1 až 4 nebyly uzavřeny v souladu se zákonem o veřejných zakázkách pro jejich nesoulad s rámcovou smlouvou
 • uzavření samotné prováděcí smlouvy č. 85/2011 je dle názoru ÚOHS v pořádku
 • nepravomocně uložena pokuta 1 000 000 Kč pro MV a MPSV
 • toto rozhodnutí napadeno rozklady MV, MPSV
 • doposud o rozkladech nerozhodnuto 
 • Řízení ve věci archivace dokumentace dle ZVZ
Zahájeno ex-offo. Obsahem je otázka, zda MV porušilo ustanovení ZVZ o archivaci dokumentace veřejné zakázky na poskytnutí produktů Microsoft a služeb s těmito produkty spojenými.
 
Současný stav:
 • vydáno prvoinstanční a druhoinstanční rozhodnutí, že byly porušeny požadavky ZVZ o archivaci
 • uložena pokuta 3 000 000 Kč pro MV
 • nyní se zvažuje podání správní žaloby na nezákonnost rozhodnutí
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations MV
 
a
 
Štěpánka Filipová
tisková mluvčí MPSV

vytisknout  e-mailem