Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Setkání ministra vnitra se starosty obcí s rozšířenou působností

V pondělí 17. června 2013 proběhlo v Benešově setkání vedení Ministerstva vnitra se starosty obcí s rozšířenou působností.  

 Setkání zahájil ministr vnitra Jan Kubice a už jeho úvodní slovo naznačilo, že jedním z hlavních témat setkání bude spolupráce orgánů státní správy a samosprávy při zvládání živelních pohrom a aktuální situace po povodních. „Krizová situace vždy prověří schopnost a ochotu jednotlivých složek vzájemně spolupracovat a realizovat potřebná opatření. Konstatuji velmi rád, že součinnost mezi státní správou, samosprávou a integrovaným záchranným systémem funguje i v takto složitých podmínkách a že se nám snad díky ní podaří postupně katastrofu a její následky zvládnout,podotkl v úvodu ministr vnitra Jan Kubice.
 
Generální ředitel HZS ČR plk. Drahoslav Ryba podal souhrnnou informaci o činnosti HZS ČR a celého integrovaného záchranného systému během povodní. „I když ještě není čas na detailní vyhodnocení, myslím, že jsme povodně zvládli dobře a že se ve srovnání s předchozími povodněmi nemáme za co stydět. Chtěl bych vaším prostřednictvím poděkovat vašim jednotkám sborů dobrovolných hasičů, kteří odvedli obrovský kus práce,“ řekl na závěr svého vystoupení.
 
Policejní prezident plk. Martin Červíček informoval o roli Policie ČR při zajištění bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku v době živelních pohrom. Upozornil, že každý den bylo nasazeno cca 2000 policistů nad rámec běžného výkonu služby. „Pro policii bezpečnostní opatření neskončila, ve spolupráci s krajskými ředitelstvími budeme nadále zajišťovat zvýšený výkon služby,“ ujistil starosty policejní prezident.
 
Ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování Ministerstva financí Jan Zikl seznámil starosty s možnostmi finanční pomoci státu územním samosprávám na odstranění následků povodní a s částkami, které doposud Ministerstvo financí uvolnilo. O fungování technologické a komunikační platformy IZS v době povodní informoval starosty ředitel Správy základních registrů Michal Pešek.
 
Druhá část setkání se starosty byla věnována aktuálním tématům v rámci veřejné správy. Náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Pavel Kolář  seznámil přítomné s aktuálním stavem prací na novele zákona o úřednících územních samosprávných celků v kontextu přípravy nového zákona o státních úřednících. „Zákon funguje dobře, nemáme žádné ambice tento systém nějak zásadně měnit, úprava je nutná v několika oblastech, např. vzdělávání a povinnosti výběrových řízení nebo bezúhonnosti,“ řekl Kolář s tím, že o výsledné podobě zákona očekává širokou diskusi s představiteli samospráv.
 
Vrchní ředitel sekce veřejné správy a eGovernmentu Petr Prokop vystoupil s příspěvkem k připravovanému materiálu Koncepce rozvoje veřejné správy a dále přítomné seznámil s projektem Procesní modelování agend, který bude sloužit k vyšší efektivitě a standardizaci veřejné správy. Na závěr Josef Svoboda z odboru veřejné správy a eGovernmentu představil stav prací na klíčovém dokumentu Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014.
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations MV
Odkazy do noveho okna

f_01.JPG

Náměstek ministra vnitra pro veřejnou sp... 

Detailní náhled

f_02.JPG

Ministr vnitra Jan Kubice 

Detailní náhled

f_03.JPG

Generální ředitel HZS plk. Drahoslav Ryb... 

Detailní náhled

f_04.JPG

Policejní prezident plk. Martin Červíček 

Detailní náhled

f_05.JPG

f_05.JPG 

Detailní náhled

f_06.JPG

f_06.JPG 

Detailní náhled

f_07.JPG

f_07.JPG 

Detailní náhled

f_08.JPG

f_08.JPG 

Detailní náhled

f_09.JPG

f_09.JPG 

Detailní náhled

f_10.JPG

Ředitel Správy základních registrů Micha... 

Detailní náhled

f_11.JPG

Vrchní ředitel sekce veřejné správy a eG... 

Detailní náhled

f_12.JPG

Josef Svoboda, odbor veřejné správy a eG... 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem