Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zákon o státních úřednících přispěje k odpolitizování a větší stabilitě státní správy

Na svém zasedání dne 12. 6. 2013 schválila vláda návrh zákona o státních úřednících. Přijatá norma, která nahradí dosud neúčinný služební zákon z roku 2002, je prvním krokem k odpolitizování a větší stabilitě státní správy. Povede i k větší odbornosti a profesionalitě státních úředníků.  

„Existence zákona, který vymezí práva a povinnosti státních úředníků a jasně stanoví hranici mezi politickými a úřednickými místy, je jedním z nejdůležitějších předpokladů fungující a efektivní státní správy,“ říká o návrhu zákona zástupce předkladatele ministr vnitra Jan Kubice.
 
Schválený návrh zákona podrobně upravuje výkon přímé státní správy po personální stránce. Jasně definuje předpoklady pro zastávání pracovního místa úředníkem státní správy, pro výběrové řízení, vznik, změnu a pro zánik pracovního poměru. Stanoví hranice mezi obsazováním úřednických a politických míst a vymezuje základní pravidla systemizace pracovních míst ve státní správě. Značnou pozornost věnuje dalšímu vzdělávání, které by mělo zajistit vyšší kvalitu a odbornou úroveň státních úředníků. Rovněž upravuje zvýšené povinnosti úředníka nad rámec zákoníku práce včetně povinnosti podrobit se nejméně jednou ročně pracovnímu hodnocení. K posílení hranice mezi politickými a úřednickými místy by mělo pomoci zřízení funkce státního tajemníka.
 
Přijetí nové právní úpravy jako nezbytné podmínky pro vytvoření nezávislé, profesionální a stabilní státní správy požaduje po České republice setrvale i Evropská unie. „Přijetí kvalitního služebního zákona představuje jednu z hlavních podmínek čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie,“ dodává ministr Kubice.
 
 

 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem