Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

K povodňové situaci společně pod vedením premiéra Nečase zasedl Ústřední krizový štáb a Ústřední povodňová komise

Dnes, v úterý 11. června 2013, se uskutečnilo další společné zasedání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) a Ústřední povodňové komise (ÚPK) pod vedením premiéra Petra Nečase.  

Dnes, v úterý 11. června 2013, se uskutečnilo další společné zasedání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) a Ústřední povodňové komise (ÚPK) pod vedením premiéra Petra Nečase.
 
Jednotliví členové ÚKŠ a ÚPK podali informace o aktuální situaci, přijatých opatřeních, o činnosti svých úřadů a dalších činnostech prováděných v souvislosti s povodněmi.
 
Zástupci Ministerstva životního prostředí a ČHMÚ informovali o aktuální hydrometeorologické situaci:
  • Do České republiky se nasouvá výběžek vyššího tlaku, tlaková níže se přesunuje na východ, od jihozápadu přichází teplý vzduch.
  • Srážky se během dnešního dne dají očekávat na Moravě, v Jeseníkách a Beskydech mohou být do 20 mm.
  • V tuto chvíli jsou na 3. stupni povodňové aktivity řeky Radbuza ve Staňkově, Klabava, Střela, Vltava v Českém Krumlově a Labe v Ústeckém kraji.
  • V Praze je Vltava na 2. stupni povodňové aktivity a očekává se pokles.
 
Zástupce Ministerstva zemědělství informoval, že s ohledem na srážky se zastavil pokles Labe v Mělníku, Berounka  má průtok 300 m3 (včera 180 m3). Retenční prostory zůstanou zachovány.
 
Představitelé České geologické služby informovali o odborném průzkumu sesuvu půdy v Litochovicích. Budou vyvrtány 20m vrty pro další sledování situace. Stále funguje krizová linka, zatím evidováno asi 30 hlášení.
 
Hasičský záchranný sbor včera řešil na celém území ČR 700 událostí, aktuálně jich řeší 160. Zachráněno bylo 43 osob, evakuováno 48 osob. Trvá plné nasazení velkoobjemových čerpadel. Celkem je postiženo 813 obcí, evakuováno 22 611 osob, vydáno 2500 vysoušečů.
 
Policie ČR informovala, že se počet usmrcených a pohřešovaných osob nezvýšil, stejně tak nepřibyly žádné nové trestné činy.
 
Armáda ČR nasadila celkem 700 vojáků, zítra nasadí dalších 70 (300 bude pro potřeby PČR).
 
Státní správa hmotných rezerv zatím poskytla prostředky v hodnotě 135 mil. Kč.
 
Ministerstvo financí uvolnilo 50 mil. Kč pro Prahu, 50 mil. Kč pro Středočeský kraj. V postižených oblastech nebyly zatím potvrzeny případy umělého navyšování cen.  
 
Ministerstvo dopravy informovalo o uzavření tří železničních tratí. Včera byl v bouřce zaplaven ornicí úsek D5, zavřeno je 57 úseků komunikací.
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyplatilo 11 mil. Kč na dávkách hmotné nouze více než 2000 příjemcům.  S odklízením škod pomáhá 300 nezaměstnaných. V terénu působí zaměstnanci úřadů práce. K dispozici  je dostatek hotovosti. Finanční pomoc lze získat i na zvýšené platby za energii v souvislosti s likvidací škod.
 
Premiér Petr Nečas oznámil, že poškození klienti ČEZ mohou požádat o odklad plateb za energii o tři měsíce, v tuto chvíli probíhá jednání i s dalšími distributory.
 
Hlavní hygienik uvedl, že probíhají konzultace s hejtmany k provádění dezinsekce.
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu sdělilo, že se snižují počty vypnutých trafostanic. V současné době je v Praze 100 odběratelů bez proudu. V terénu bude i Česká obchodní inspekce.
 
V 11.30 hodin proběhla videokonference s hejtmany krajů, ve kterých byl plošně vyhlášen 2 stupeň povodňové aktivity. Premiér upozornil hejtmany na možnost žádat o prostředky uvolněné v rámci 300 mil. Kč okamžité finanční pomoci a o možnost žádat o nasazení vojáků na likvidační práce. Dále hejtmany upozornil, že stále platí vládou vyhlášený nouzový stav a ÚPK a ÚKŠ vyhlášený 2. stupeň povodňové aktivity v osmi krajích.
 
ÚPK a ÚKŠ ve svém usnesení doporučily vládě, aby zachovala nouzový stav ve všech krajích, kde byl vyhlášen kromě Libereckého kraje. ÚPK a ÚKŠ dále zrušily povinnost hlídkové služby, úkol povodí Vltavy vypouštět vodu z vltavské kaskády, povinnost povodňových komisí zachovat dosavadní stav protipovodňových zábran. Dále zrušily plošně vyhlášené 2. stupně povodňové aktivity kromě Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje s tím, že místně vyhlášené SPA příslušnými povodňovými komisemi v těchto krajích zůstávají v platnosti. ÚKŠ a ÚPK upozornily na trvající zákaz plavby na všech plochách, kde je i základní stupeň povodňové aktivity a poděkovaly všem povodňovým komisím a složkám IZS a občanům za přístup při zvládání povodňového nebezpečí.
 
„Rádi bychom poděkovali všem občanům za zodpovědný a solidární přístup při zvládání povodňového nebezpečí. Chtěli bychom připomenout, že stovky obcí v České republice, desetitisíce občanů v celé zemi byly povodní citelně zasaženy a že nyní vedle pomoci státu potřebují i pomoc a podporu svých spoluobčanů. Věříme, že solidarita z minulých dnů bude pokračovat. Doručili jsme vládě, všem krajským i místním povodňovým komisím, aby vedle nutných záchranných a rekonstrukčních prací již nyní činily všechny kroky k obnově, resp. posílení připravenosti na možné příští povodňové ohrožení. Samozřejmostí pak musí být dodržování základních hygienických pravidel,“ říká ministr životního prostředí a předseda Ústřední povodňové komise Tomáš Chalupa.
 
Další společné jednání ÚKŠ a ÚPK bude předběžně v pátek v 11.00 hodin.
 
Pavel Novák
vedoucí mediální skupiny ÚKŠ
tiskový mluvčí Ministerstva vnitra

vytisknout  e-mailem