Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace České geologické služby k povodním 2013

Povodně a sesuvy 

 • ČGS zřídila krizovou linku tel. 724 730 954, 724 344 187, 602 270 322 
  Zde je možné hlásit 24h denně případy aktivovaných sesuvů. Na těchto linkách budou ohlášené případy centrálně registrovány a distribuovány k dalšímu řešení. Experti ČGS budou připraveni k neprodlenému nástupu do terénu k posouzení dané situace. 
   
 • Informace k nebezpečí svahových nestabilit (sesuvů a skalních řícení) v oblasti zasažené enormními srážkami
  ČGS registruje lokality, v nichž byly v minulosti zaznamenány projevy svahových nestabilit. U těchto lokalit je vyšší pravděpodobnost jejich reaktivace v důsledku vydatných dešťových srážek. Informace o těchto územích lze získat v České geologické službě, zejména prostřednictvím jejího webu http://www.geology.cz/svahovenestability a prostřednictvím mapového serveru http://mapy.geology.cz/sesuvy_cgs/ .
   
  Zde jsou zobrazena území, kde byly zaznamenány projevy sesuvů a skalních řícení v minulosti, a území je dále klasifikováno podle náchylnosti ke svahovým nestabilitám. Zároveň nelze vyloučit, že tyto srážky mohou působit jako spouštěcí mechanismus na nových lokalitách, kde dosud žádné sesuvy zaznamenány nebyly. 
   
  Zvýšenou náchylností ke svahovým nestabilitám se v rámci území ČR zasaženého enormními srážkami během posledních týdnů vyznačují prioritně tyto oblasti: 
  1. Celá oblast Českého středohoří
   Celoplošně, s výraznější náchylností především v údolí Labe - možná aktivizace známých a zmapovaných velkých sesuvných oblastí Prackovice, Bohyně, Dobkovičky, Zálezly, Soutěsky-Jedlka, Čeřeniště, Týnec, údolí Granátky (Dřevce a Skalice), Levín aj. Typ sesuvů: plošné a proudové sesuvy o velikosti kolem 100-200 m, v extrémních případech první stovky m až 1 km. Současný sesuv na D8 v oblasti sesuvného území Prackovice (Dobkovičky, Litochovice n.L.) patří mezi ty největší v této oblasti. 
    
  2. Oblast středního a dolního Poohří 
   Jedná se o úzký koridor v bezprostřední blízkosti toku od přehrady Nechranice po soutok - známé sesuvné oblasti Stranná, Žatec, okolí 
   Libochovic. Typ sesuvů: menší frontální, i proudové sesuvy do 100 m. 
    
  3. Oblasti horské (Krkonoše, Jizerské hory), případně i Podkrkonoší 
   Typ sesuvů: menší lokální přívalové proudy (obzvláště se zítřejšími dešti vysoké riziko), menší sesuvy do 100 m. 
    
  4. Oblast středního a dolního toku Vltavy 
   Typ sesuvů: řícení, opadávání, stékání sutí na silnici. Nutná kontrola území okolo Vraného n.V. (Povltavská), kde jsou připraveny projekty sanace za více než 100 mil., ale proběhly zatím jen havarijní práce. 
    
  5. Hřensko: zvýšené riziko skalního řícení a opadávání

Podle rozsahu srážek, které jsou předpovídány na následující dny, bude informace o potenciálním nebezpečí sesuvů dále aktualizována. 


Zdeněk Venera 
ředitel České geologické služby 

 

vytisknout  e-mailem