Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

K povodňové situaci společně pod vedením Petra Nečase zasedl Ústřední krizový štáb a Ústřední povodňová komise

V sobotu 8. června 2013 proběhlo další společné zasedání Ústřední povodňové komise (ÚPK) a Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) pod vedením premiéra Petra Nečase. 

Jednotliví členové ÚKŠ a ÚPK podali informaci o aktuální situaci a přijatých opatřeních, o činnosti svých úřadů a dalších činnostech, které budou prováděny v souvislosti s povodněmi.
 
Zástupci Ministerstva životního prostředí a ČHMÚ informovali o aktuální hydrometeorologické situaci.
Na severu a severozápadě Čech se dnes dají očekávat lokální bouřky, zítra budou bouřky četnější s lokálními úhrny až 30-40 mm srážek a v pondělí při pomalém přechodu zvlněné studené fronty se dají srážky očekávat na celém území Čech.
V horských oblastech a středních Čechách je velká nasycenost území vodou, proto lze očekávat rozvodnění lokálních toků s rychlým nástupem a hrozí i riziko sesuvů půdy, silného větru a pádu stromů, proto je v pohotovosti i geologická služba Ministerstva životního prostředí. Z tohoto důvodu ČHMÚ vydává výstražnou informaci povodňového ohrožení  - extrémní stupeň nebezpečí - pro  Prahu, Jihočeský, Středočeský a Ústecký kraj.
Na Labi je udržován pokles hladin v tempu 4-5 cm za hodinu. Aktuální retenční kapacita na Orlíku je 143 mil. m3, což je dvakrát tolik než před povodní minulý týden. Retenční prostor se zvětšuje i na ostatních přehradách.
 
Ústřední povodňová komise a Ústřední krizový štáb uložily Hasičskému záchrannému sboru a Policii ČR, aby kontrolovaly, že se v obcích postižených povodněmi nedemontují protipovodňová opatření, zejména protipovodňové hráze. A to z důvodu hrozby opakujících se povodní, z důvodu blížících se bouřkových srážek a rychlého zvýšení hladin řek. “Zároveň jsme doporučili Hasičskému záchrannému sboru a krajům, aby vyrozuměly obce v postižených oblastech, kde v týdnu povodně nebyly, že zvýšení hladin řek a následné povodně můžou postihnout i je. To není strašení, to je reálné nebezpečí, na které musíme být připraveni,” řekl ministr životního prostředí a předseda Ústřední protipovodňové komise Tomáš Chalupa.
ÚPK a ÚKŠ zároveň ve svém usnesení vyhlásila 2. stupeň povodňové aktivity na území Jihočeského, Plzeňského, Středočeského, Karlovarského, Královéhradeckého, Ústeckého, Libereckého kraje a hlavního města Prahy s tím, že vyhlášené vyšší stupně tímto nejsou dotčeny.
 
Představitelé Hasičského záchranného sboru uvedli, že bylo do současné doby nasazeno 22 tis. hasičů a nad běžný výkon služby 2000 policistů.
Aktuálně dochází hlavně k čerpání vody. V Mělníku a ve spolupráci s armádou v Záhořanech se vytváří zázemí pro Integrovaný záchranný systém a evakuované obyvatele. Aktuálně se řeší 177 událostí a počet postižených obcí se do této chvíle nezměnil. K dnešnímu dni bylo evakuováno 21 587 osob, zachráněno bylo 525 osob. Psychosociální pomoc funguje a bude ještě dále posilována.
Zatím bylo vydáno přes 6 tun sava a zítra HZS převezme dalších 10 tun pro distribuci. Do postižených oblastí již bylo distribuováno 2789 vysoušečů.
Byl vytvořen speciální dekontaminační odřad z příslušníků HZS nepostižených krajů.
 
Policie ČR pokračuje ve stejném rozsahu nasazení. Ve spolupráci s armádou byly rozšířeny početní stavy. Včera zemřeli další 2 vodáci. Celkem do dnešního dne zemřelo 10 osob a 4 osoby jsou pohřešovány. Objevil se jeden nový případ rabování. Celkem  je uzavřeno130 silnic. Pro úkoly policie je k dispozici i justiční stráž a vězeňská služba.
 
Státní správa hmotných rezerv vydala materiál v hodnotě 110 mil. korun a 175 odběrových karet na pohonné hmoty. V tuto chvíli jsou další k dispozici. Dále zahájila kroky k nakoupení zásob vysokotlakých čističů, čerpadel a vysoušečů.
 
Zástupci Ministerstva financí upozornili, že postižené obce uplatňují své nároky u krajských úřadů, kterým jsou prostředky následně refundovány. Ušlé mzdové prostředky budou následně refundovány i příslušníkům sborů dobrovolných hasičů, kteří zasahovali při záchranných a likvidačních pracích za koordinace HZS ČR.
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyřizuje žádosti o dávky hmotné nouze ještě ten samý den, kdy jsou podány. Naprosté většině žadatelů je vyhověno.
 
Představitelé Ministerstva dopravy informovali o uzavření 4 úseků železničních tratí.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj je připraveno na pomoc při financování při odstraňování následků škod.
 
Ve 12.30 proběhla videokonference s představiteli krajů, ve kterých byl vyhlášen nouzový stav. Hejtmani byli seznámeni s předpovědí ČHMÚ. Dále byli upozorněni na hrozící nebezpečí a informováni o obsahu usnesení ÚPK a ÚKŠ a seznámili ÚKŠ s aktuální situací a svými požadavky.
 
Další společné jednání ÚKŠ a ÚPK bude zítra, v neděli 9. 6., v 16.00 hodin.
 
Pavel Novák
vedoucí mediální skupiny ÚKŠ a tiskový mluvčí MV

vytisknout  e-mailem