Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministři vnitra potvrdili dohodu o nových společných pravidlech pro správu Schengenu

Na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci 7. června 2013 v Lucemburku potvrdili ministři vnitra zemí Evropské unie dosaženou dohodu s Evropským parlamentem o novele Schengenského hraničního kodexu. Tento legislativní návrh zavádí nová pravidla pro znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích členských států v mimořádných situacích. Evropský parlament by měl tuto novelu formálně schválit do konce června. 

Na základě návrhu Evropské komise bude Rada oprávněna ve výjimečných případech, ohrožujících celkové fungování Schengenu, vydávat doporučení o dočasném obnovení kontrol na vnitřních hranicích. Znovuzavedení kontrol zůstane plně v kompetenci členských států. Rozhodovat se tak bude stát sám, jeho rozhodnutí ale budou muset schválit ostatní členské státy.
 
„V žádném případě se nejedná o ohrožení Schengenu. Obnovit hraniční kontroly budou moci státy až v krajním případě po vyčerpání všech standardních opatření, a to v nezbytně nutném rozsahu a délce trvání, na základě posouzení konkrétních objektivních kritérií,“ vysvětlila Kateřina Flaigová, vrchní ředitelka sekce pro mezinárodní vztahy, strategie a koncepce Ministerstva vnitra.
 
Ministři také mj. projednávali otázku možného sloučení Europolu a Cepolu (Evropská policejní akademie), které navrhla Evropská komise v návrhu nařízení o Europolu. Česká republika, stejně jako většina členských států, dlouhodobě nesouhlasí se sloučením těchto dvou agentur, a to zejména z důvodu odlišnosti náplně jejich činnosti a struktury obou agentur.
 
Na základě dopisu ministrů vnitra Rakouska, Německa, Nizozemska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se Rada zabývala i problematikou volného pohybu osob v rámci EU a jeho případného zneužívání.
 
 
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem