Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

K povodňové situaci v úterý opět zasedl Ústřední krizový štáb a Ústřední povodňová komise

V úterý 4. června 2013 proběhlo další společné zasedání Ústřední povodňové komise (ÚPK) a Ústředního krizového štábu (ÚKŠ).  

Jednotliví členové ÚKŠ podali informaci o aktuální situaci a přijatých opatřeních, o činnosti svých úřadů a dalších činnostech, které budou prováděny v souvislosti s povodněmi.
 
Zástupci Ministerstva životního prostředí a ČHMÚ informovali, že nejhorší situace je teď v severní části Středočeského kraje a v Ústeckém kraji. Předpověď počasí je relativně optimistická, déšť v Čechách slábne až ustává; na severu a severozápadě území očekáváme srážky, ale ne přívalové ani bouřkové.
 
Ministerstvo zemědělství informovalo, že se od včerejšího večera výrazněji upouštělo z vltavské kaskády kvůli navýšení její retenční kapacity. Od dnešního dopoledne průtok na žádost Ústeckého kraje snížili, aby se zmírnila kulminace Labe severně od Prahy. Byla řízeně odstavena Ústřední čistírna odpadních vod, aby nedošlo k jejímu poškození. Rozbory vody ve vodárenské nádrži Želivka dopadly dobře, dodávky pitné vody pro Prahu nejsou ohroženy.
 
HZS informoval, že doposud řešili 4.421 mimořádných událostí, aktuálně jich řeší 231. Celkem bylo evakuováno 8.340 obyvatel (nejvíce z Ústeckého a Středočeského kraje), zachráněno bylo 334 osob. Psychosociální pomoc i poskytování prostředků pro humanitární pomoc a nouzové přežití je zajišťováno dle požadavků. HZS má připraveno cca 2.000 ks vysoušečů, SSHR cca 1.000 ks.
 
Policie ČR šetří v souvislostí s povodněmi úmrtí 8 osob, 3 osoby se pohřešují; řeší také 3 případy rabování; největší problémy očekává ve Středočeském a Ústeckém kraji a posílí zde svou přítomnost. Je uzavřeno 159 komunikací, na kterých PČR zajišťuje dopravní režim.
 
Armáda ČR má v Praze nasazeno 300 vojáků, všechny prvky jsou v pohotovosti. Očekávají, že se požadavky na nasazení vojáků začnou masivně objevovat v souvislosti s odstraňováním následků povodní.
 
Správa státních hmotných rezerv již zapůjčila materiál za 55 mil. Kč., masivnější využití se očekává pro fázi likvidaci následků.
 
Ministerstvo financí -  kraje ve spolupráci s obcemi budou vyčíslovat škody do 7 dnů od ukončení stavu nebezpečí. Nutné je předložit doklady, metodika je k dispozici na webu ministerstva.
 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj bude v nejbližších dnech vyhlašovat programy na obnovu bytového fondu – příspěvky i nízkoúročené úvěry.
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu  informovalo o problémech s distribucí elektřiny na některých místech v Ústeckém a Středočeském kraji, řeší jak technicky a legislativně zajistit zavedení speciálních tarifů za elektřinu (z důvodu nákladného použití vysoušečů).
 
Hlavní hygienik oznámil, že epidemiologická situace je klidná. Provádí monitoring možného zvýšeného výskytu komárů, v některých lokalitách bude zřejmě nutný larvicidní postřik, který se teď snaží zajistit.
 
Zahraniční nabídky na pomoc – Maďarsko, Slovensko, Polsko nabízejí pomoc, využito jí bude až na likvidační práce, Rusko nabídlo pomoc celé EU
 
Další jednání bude zítra v 11.00 hodin.
 

Pavel Novák

ředitel odboru tisku a public realtions

vytisknout  e-mailem