Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

EUNAD: Psychosociální pomoc lidem se zrakovým a sluchovým postižením v situacích krizí a katastrof

Projekt EUNAD je podporován Evropskou komisí a podílí se na něm partneři z Německa, České republiky, Norska a Dánska. Dalšími externími partnery jsou odborníci ze Španělska a Izraele. 

 

EunadEunad


Koordinátorem projektu je německé Centrum pro psychotraumatologii v Krefeldu. Dále mezi projektové partnery patří následující organizace: Německý Federální úřad pro civilní ochranu a asistenci při katastrofách, Norské centrum pro studium násilí a traumatického stresu, Univerzita jižního Dánska a Karlova univerzita v Praze. Za českou stranu projekt podporuje také Ministerstvo vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky.
 
Jedná se o dvouletý mezinárodní projekt v oblasti civilní ochrany a krizové připravenosti, jehož cílem je zlepšení praxe psychosociálního krizového managementu u osob se sluchovým nebo zrakovým postižením.
 
Cílem projektu je tvorba materiálů a doporučení, které by pomohly policistům, hasičům, zdravotníkům i dalším pomáhajícím při katastrofách zlepšit jejich postupy a komunikaci s lidmi se sluchovým a zrakovým postižením. Výsledky projektu budou využitelné také organizacemi, které sdružují či podporují tyto osoby.
 
Součástí projektu jsou také odborné workshopy, které se budou konat v jednotlivých zemích se zástupci skupin sluchově a zrakově postižených. Organizátorem workshopů v České republice je Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze. Workshopy proběhnou v červnu na půdě ministerstva. To bude také hostit mezinárodní konferenci v rámci projektu EUNAD, která se bude konat v říjnu 2013.
 
 
V Praze 9. května 2013   

                                                                                                     PhDr. Štěpán Vymětal,
                                                                                                     psychologické pracoviště OBP MV

vytisknout  e-mailem