Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2012

Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2012 předkládána vládě a Poslanecké sněmovně pravidelně od roku 1993. Zpráva podává aktuální informaci o stavu a vývoji kriminality na území ČR, o realizovaných a navrhovaných opatřeních směřujících k jejímu snižování. Stěžejní část materiálu tvoří informace o činnosti a opatřeních MV a PČR jako hlavního garanta za oblast vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. 

Počet zjištěných trestných činů byl v roce 2012 nejnižší za posledních 20 let. Registrováno bylo celkem 304 528 trestných činů. Meziročně došlo k poklesu o 4 %. Meziroční pokles registrované kriminality byl zaznamenán ve třinácti krajích ze 14. Míra objasněnosti mírně vzrostla.
 
Zjištěné škody se výrazně zvýšily, ale tato skutečnost je ovlivněna vysokou aktivitou Policie ČR při odhalování hospodářské trestné činnosti, která již druhým rokem dosáhla historicky nejlepších výsledků při zabavování výnosů z trestné činnosti.
 
V roce 2012 poklesl počet zjištěných trestných činů všech základních kategorií kriminality, tj. násilné, mravnostní, majetkové i hospodářské kriminality.
 
V roce 2012 byl také zaznamenán rekordně nízký počet usmrcených osob na úseku dopravní nehodovosti: nejnižší od roku 1955.
 
Mezi negativními jevy lze uvést dynamický nárůst drogové kriminality. Alarmující jsou zejména problémy vzniklé výrobou a distribucí pervitinu v příhraničí se SRN.
 
Dlouhodobě trvá trend zvyšování podílu recidivistů na celkovém počtu stíhaných a vyšetřovaných osob, což svědčí o nedostatečné efektivitě činnosti státních orgánů při eliminaci recidivy trestné činnosti.
 
Celková kriminalita se meziročně zvýšila o 4,2 %, zatímco počet objasněných trestných činů stagnoval. V absolutních číslech nejvíce vzrostl počet (bagatelních) krádeží vloupáním do sklepů, garáží, stodol apod. Došlo k poklesu násilné a mravnostní kriminality.
 
Na nárůst kriminality – zejména právě majetkové – měla určitý vliv i amnestie prezidenta republiky vyhlášená k 1. lednu 2013.

vytisknout  e-mailem