Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra na konferenci ISSS - on-line zpravodajství

On-line zpravodajství z 16. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě 

  1. Úterý 9. dubna 2013
  2. Pondělí 8. dubna 2013

13.15 – Konec, aneb co vše zaznělo v Hradci Králové
Konference Internet ve státní správě a samosprávě, konkrétně její 16. ročník, je u konce. Ministerstvo vnitra během pondělí 8. a úterý 9. dubna 2013 představilo hned několik projektů, které snesou nejpřísnější měřítko naplnění smyslu eGovernmentu. Tedy projekty využívající ICT tak, aby moderní technologie zjednodušovaly i zlevňovaly fungování veřejné správy a aby veřejná správa co nejméně zatěžovala běžného občana.
 
Ke slovu přišel úřad z domova CzechPOINT@home i Czech POINT v bankách, podrobně byly popsány výhody systému pro tvorbu přístup k právu eSbírka, eLegislativa nebo způsob procesní reformy veřejné správy včetně využití základních registrů.
 
Letošní ročník se však oproti minulým přeci jen v něčem lišil. Kromě chystaných a neoddiskutovatelně přínosných projektů představil v Hradci Králové ministr vnitra Jan Kubice vizi eGovernmentu, která upouští od stavění dalších velkých infrastrukturních projektů. Mj. i proto, že prakticky vše, co Ministerstvo vnitra v eGovernmentu plánovalo postavit, už postavilo. „Jsem proto přesvědčen, že nastal čas začít existující infrastrukturu propojovat s existujícími systémy, efektivně sdílet a vzájemně využívat veškerá data, která máme k dispozici,“ uvedl ministr s tím, že k tomuto konečně máme vhodný nástroj v podobě základních registrů.  
 
 
12.30 – Čtyři základní témata
Diskuse se vede ke čtyřem hlavním tématům, a sice k průzkumu stavu využívání Informačního systému základních registrů a datových schránek na obcích, k tomu, co mohou obce očekávat od programového období 2014 až 2020, jak lze obec připojit na Komunikační infrastrukturu veřejné správy a debata k Procesnímu modelování agend.

Ondřej Felix například popisoval bezpečnostní výhody využití identifikace osob prostřednictvím nového elektronického průkazu v kombinaci s bezpečnostním osobním kódem, tzv. BOK. Díky tomu bude mj. daleko složitější zneužít případný kradený průkaz totožnosti.
 
Michal Pešek zase reagoval na dotazy věnující se výpisům ze základních registrů obyvatel a osob, které v minulých týdnech přišly uživatelům zdarma do datových schránek. Michal Pešek potvrdil názor Ministerstva vnitra, že je dobře, když se občané v takových případech obracejí na konkrétní úřady a chtějí vědět, proč si o nich jeho úředníci zjišťovali informace. Občané s datovou schránkou tak díky základním registrům automaticky a zdarma zjistí, kdy, kdo a v jaké agendě si o nich na úřadech zjišťovali informace ze základních registrů. Konečně tedy mohou kontrolovat stát. O podobný výpis může navíc za poplatek požádat kdokoli a kdykoli např. na Czech POINTu.
 
 
11.40
Odbornou část konference Internet ve státní správě a samosprávě čeká závěrečný vrchol. Jde o diskusní fórum nazvané eGovernment dnes a zítra z pohledu samospráv. Debaty se za Ministerstvo vnitra zúčastní hlavní architekt eGovernmentu Ondřej Felix, ředitel Správy základních registrů Michal Pešek, vrchní ředitel sekce pro informatiku Miroslav Tůma a Josef Beneš z projektového týmu Procesního modelování agend. Z dalších úřadů bude zastoupeno Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí nebo komise pro informatiku Svazu měst a obcí.
 
 
10.45 Digitální mapa veřejné správy – vedlejší výstupy

Jiří ČtyrokýJiří Čtyroký
 Druhá prezentace Evy Kubátová byla o vedlejších výstupech projektu Digitální mapa veřejné správy, což je klíčový eGovernment projekt v oblasti prostorových informací. Manažerka projektu Digitální mapa veřejné správy se tak spolu s Jiřím Čtyrokým, členem pracovního týmu pro projekt Digitální technické mapy věnovala legislativní podpoře vedení technické mapy obce a průzkumu uživatelských požadavků na ortoofo.
  
 
9.55 – GeoInfoStrategie
Prostorová data ve veřejné správě, přesněji Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020. Touto přednáškou přivítala opět plný velký sál kongresového centra Eva Kubátová z odboru veřejné správy a eGovernmentu. Odbornice Ministerstva vnitra představila především hlavní cíle strategie, tedy nalezení souladu mezi potřebami uživatelů dat vytvářených veřejnou správou, finančními nároky a přínosy, vytvoření jednotné informační báze propojením územně orientovaných dat z různých datových zdrojů a zajištění efektivního financování pořizování prostorových dat ze státního rozpočtu a dosažení progresivních finančních úspor výdajů státního rozpočtu.
 
Eva KubátováEva Kubátová
Samotná strategie bude obsahovat popis stavu NIPI, přehled klíčových problémů a analýzu jejich příčin a možností řešení, vytýčení cílového stavu s jasně formulovanými společnými prioritami a měřitelnými cíli, návrh konkrétních opatření a úkolů k dosažení vytýčených cílů, stanovení legislativních a organizačních opatření a gestorů jednotlivých opatření a cílů, časový harmonogram plnění jednotlivých úkolů, odhad nákladů a přínosů jednotlivých opatření, upřesnění rolí dotčených subjektů veřejné správy i zainteresovaných uživatelských skupin.
  
 
9.15 – Druhý den konference
Druhý a závěrečný, v žádném případě však méně důležitý. Takový bude dnešní den v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Prezentující v rámci 16. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě tematicky naváží na včerejší příspěvky. Na řadu přijde například Digitální mapa veřejné veřejné správy. V pondělí 8. dubna 2013 představilo Ministerstvo vnitra např. projekt úřadu z domova CzechPOINT@home, ředitelka odboru veřejné správy a eGovernmentu Jarmila Šmardová ohlásila první udělenou autorizaci na provoz kontaktního místa veřejné správy Československé obchodní bance a dostalo se i na projekty Procesního modelování agend nebo eSbírka, eLegislativa.
 
Během slavnostního večera předal náměstek ministra vnitra pro ICT Petr Solský zvláštní ceny ministra vnitraza přínos k rozvoji informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě za rok 2012. Vzhledem k loňskému přelomovému roku v podobě spuštění základních registrů nepřekvapilo, že ceny byly za využívání této databáze. Cenu za nejlépe komunikující úřad se základními registry získaly úřady dva. Za státní správu ministr vnitra ocenil Českou národní banku, za samosprávu město Nový Bor.
 
V minulých letech ocenil ministr vnitra zvláštní cenou za přínos v rozvoji ICT např. Fakultu informatiky Masarykovy univerzity za potírání plagiátorství pomocí informačních technologií nebo internetový projekt Nadace Charty 77 Senzační senioři.

vytisknout  e-mailem