Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak je to doopravdy s poplatky za výměnu OP a změnu trvalého bydliště

Vláda ČR na svém včerejším jednání schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Část návrhu, která se týká správních poplatků, byla v některých médiích nepřesně interpretována. Z tohoto důvodu považujeme za nutné tyto informace uvést na pravou míru. 

V posledních letech přibývá počet obyvatel, kterým je z nejrůznějších důvodů rušen trvalý pobyt v místě bydliště, a místem jejich trvalého pobytu se stává sídlo obecního úřadu obce. Nově navrhovaný správní poplatek za podání návrhu na zrušení trvalého pobytu ve výši 300 Kč se vztahuje na situace, kdy oprávněná osoba (např. vlastník nemovitosti) navrhuje zrušení trvalého pobytu jiné osoby (např. nájemníka, na kterého může být uvalena exekuce). Správní řízení, ve kterém je o návrhu rozhodováno, je spojeno se značnými výdaji, které mají být zavedením tohoto poplatku částečně kompenzovány.
 
Podobně tomu je u poplatku za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky ve výši 150 Kč. Toho bývá často zneužíváno z důvodu „získání“ adresy místa trvalého pobytu na adresu sídla obecního úřadu, např. občan jeden den ohlásí, že opouští ČR a ukončuje zde trvalý pobyt, a následně oznámí, že se vrátil ze zahraničí, avšak nemá se kde přihlásit k trvalému pobytu, proto má jako místo trvalého pobytu uvedeno sídlo obecního úřadu. Poplatek za změnu trvalého pobytu zůstává nadále nezměněn ve výši 50 Kč. Ohlášení změny trvalého pobytu pro občany mladší 15 let není zpoplatněno.
 
Poplatek za výměnu občanského průkazu se opět týká pouze určitých situací. Výměna z důvodu změny povinného údaje (trvalého bydliště, jména, rodinného stavu) nebo ukončení platnosti je nadále zdarma. Nově se zavádí možnost výměny občanského průkazu z osobních důvodů (např. nový účes na fotografii, chci nový typ OP a starý je stále platný), která dosud v zákoně nebyla umožněna, a to za poplatek ve výši 200 Kč. Stejnou výši poplatku navrhujeme i pro případy, kdy dojde ke ztrátě, zničení nebo poškození občanského průkazu či zápis akademického titulu (zde by došlo ke zvýšení ze současných 100 Kč). Tyto poplatky pak částečně kompenzují náklady obcí na úkony s touto agendou spojené a zároveň působí i preventivně před opakovanými ztrátami občanských průkazů.
 
V současné době vybíraný správní poplatek za ztrátu, odcizení nebo zničení OP ve výši 100 Kč nebyl zvyšován a vybírá se již od účinnosti zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, tj. od roku 2000.


 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem