Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informační kampaň pro cizince z třetích zemí před příjezdem a po příjezdu do ČR

V roce 2012 podpořil odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra realizaci tří projektů zaměřených na podporu legální migrace a integrace cizinců ze třetích zemí (tj. mimo země EU). Výstupem projektů jsou informační materiály (brožury, filmy, letáky), které se v logickém sledu zaměřují na cizince již od plánovaného odjezdu ze země původu do ČR. 

MV jako koordinátor integrace cizinců tím naplňuje jednu z priorit „Koncepce integrace cizinců – společné soužití“: poskytovat cizincům co nejvíce informací, aby dokázali samostatně řešit své záležitosti a vyhnuli se riziku nelegálního pobytu, případně aby získali povědomí o tom, které organizace jim mohou poskytnout pomoc.

Realizátorem projektů bylo občanské sdružení Slovo 21 ve spolupráci s dalšími nevládními neziskovými organizacemi, IOM Mezinárodní organizací pro migraci, zástupci integračních center a pracovníky OAMP MV.

Výstupy všech tří projektů na sebe navazují tak, aby měl cizinec migrující do ČR dostatek informací již při podávání žádosti v zemi původu, ale i po příjezdu na území ČR a během pobytu na něm. Cílem projektů je především informovat cizince, aby získali již v zemi původu základní představu o České republice a aby dokázali bez problémů vyřešit své pobytové záležitosti a byli si vědomi svých zákonných práv a povinností. Informovanost v této oblasti má za cíl usnadnit komunikaci s úřady a varovat před riziky, se kterými se mohou cizinci během imigračního procesu setkat. Součástí materiálů jsou také kontakty na relevantní státní instituce a nevládní neziskové organizace jako zdroje dalších informací. Asistence cizincům již pobývajícím na území ČR přispěje k jejich lepší integraci do společnosti.
 
V rámci prvního projektu „Příští zastávka Česká republika“ obdrží cizinec na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí brožuru obsahující předodjezdové informace, jak postupovat od podání žádosti v zahraničí až po přicestování do ČR. Brožuru doplňuje dokumentárně-hraný film na DVD, který přehledně shrnuje základní  informace o ČR, apeluje na dodržování zákonných povinností, upozorňuje na možné rizikové situace a poskytuje návody k řešení takových situací.
 
Druhý projekt „Vítejte v České republice“ se zaměřuje na organizaci adaptačně-integračních kurzů určených cizincům do šesti měsíců po příjezdu na území ČR. Tyto kurzy mají formou osmihodinového školení poskytnout cizincům orientaci v praktických aspektech života na území ČR, včetně informací o povinnostech a právech spojených s daným pobytovým statusem cizince a možnostech integrace do společnosti. Jako součást kurzu byl natočen film „ Vítejte v ČR“ a vytvořena informační brožura a metodika pro lektory kurzů.
 
V rámci třetího projektu „Jak na to?“ byl vytvořen instruktážní animovaný film, který se bude promítat na pracovištích OAMP. Jeho cílem je názorně objasnit cizincům procedury a postupy při prodlužování a povolování pobytu. Na pracovištích bude také k dispozici leták shrnující informace z filmu.
 
Projekty spolufinancovala Evropská unie z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstvo vnitra České republiky.
 
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations
 

 

  

                                        

Odkazy do noveho okna

f_01.JPG

Tomáš Haišman, ředitel odboru azylové a ... 

Detailní náhled

f_02.JPG

Tisková konference 

Detailní náhled

f_03.JPG

Jelena Silajdžić, ředitelka obč. sdružen... 

Detailní náhled

f_04.JPG

Jelena Silajdžić, ředitelka obč. sdružen... 

Detailní náhled

f_05.JPG

Přiručky pro cizince 

Detailní náhled

f_06.JPG

Promítání instruktážního filmu 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem