Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Spolupráce Policie ČR a Ústavu pro péči o matku a dítě pomůže obětem znásilnění na území hl. m. Prahy

V úterý 26. února 2013 za přítomnosti prvního náměstka ministra vnitra Jaroslava Hrušky podepsali ředitel Krajského ředitelství PČR hl. m. Prahy plk. Martin Vondrášek a ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě Praha-Podolí Jaroslav Feyereisel. Smlouvu o spolupráci při zajišťování lékařské péče obětem znásilnění na území hl. m. Prahy. 

Předmětem spolupráce by mělo být zajištění lepší péče pro oběti znásilnění na území hl. m. Prahy, zejména při provádění lékařských vyšetření tak, aby se zabránilo další traumatizaci těchto obětí. Z poznatků policie a především psychologů – krizových interventů, kteří doprovázejí oběti znásilnění na lékařské vyšetření, vyplývá, že ne vždy lékařský personál s obětí znásilnění jedná tak, aby zabránil prohlubování sekundární viktimizace.
 
Proto je vhodné spolupracovat s vybranými zdravotnickými zařízeními, kde lékaři znají metodiku postupu při vyšetření obětí sexuálních trestných činů a jsou i poučeni, jak se k obětem znásilnění mají chovat. S nabídkou na spolupráci byl osloven Ústav pro péči o matku a dítě, který jipřijal. „Sexuálně motivované trestné činy představují jedny z nejhorších zásahů do integrity lidské osobnosti. Věříme, že tato spolupráce přispěje k zabránění dalšího prohlubování sekundární viktimizace u žen, které se staly obětí znásilnění,“ uvedla ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra Jitka Gjuričová.
 
U příležitosti této události byl v Muzeu PČR, jež celou akci hostilo, slavnostně odhalen výstavní panel, který se zabývá problematikou speciálních výslechových místností a problematikou vyšetřování trestné činnosti páchané na dětech. Hlavním důvodem k budování těchto místností je dále nepoškozovat dítě – oběť, popřípadě svědka trestné činnosti, a zmírnit tak traumatický zážitek prožité události.
 
Cílem je vytvořit místnost, která se bude zásadně odlišovat od tradičních policejních kanceláří, aby nutný pobyt dětí byl co nejméně traumatizující. Odbor prevence kriminality budování speciálních výslechových místností pro dětské oběti a svědky závažné trestné činnosti především mravnostního charakteru dlouhodobě podporuje,“ doplnila J. Gjuričová.
 
V současné době je v celé České republice 41 standardizovaných speciálních výslechových místností. Nedílnou součástí projektu speciálních výslechových místností je i vzdělávání policejních specialistů, kteří výslechy v nich provádí. Jak říká J. Gjuričová: „Ani sebelépe vybudovaná a za velké finanční částky technikou vybavená výslechová místnost nepřinese potřebný efekt, pokud v ní nebudou pracovat policisté náležitě připravení odvádět profesionální práci.“ V letech 2010–2011 realizoval odbor prevence kriminality celkem osm vzdělávacích seminářů se zaměřením na výslech dětského svědka. Od roku 2012 probíhá specializační kurz zaměřený na tuto problematiku ve VPŠ MV Praha Hrdlořezy a VPS a SPŠ MV Holešov.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations
Odkazy do noveho okna

203U0017.jpg

203U0017.jpg 

Detailní náhled

203U0020.JPG

203U0020.JPG 

Detailní náhled

203U0023.jpg

203U0023.jpg 

Detailní náhled

203U0026.JPG

203U0026.JPG 

Detailní náhled

203U0028.jpg

203U0028.jpg 

Detailní náhled

203U0029.JPG

203U0029.JPG 

Detailní náhled

203U0033.JPG

203U0033.JPG 

Detailní náhled

203U0037.JPG

203U0037.JPG 

Detailní náhled

203U0042.JPG

203U0042.JPG 

Detailní náhled

203U0049.JPG

203U0049.JPG 

Detailní náhled

203U0050.jpg

203U0050.jpg 

Detailní náhled

203U0051.JPG

203U0051.JPG 

Detailní náhled

203U0060.JPG

203U0060.JPG 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem