Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra předložilo návrh řešení situace ohledně KIVS

Ministerstvo vnitra předložilo na včerejší jednání vlády návrh usnesení, kterým se mění koncepce KIVS (Komunikační infrastruktury veřejné správy) ze zcela centralizovaného zadávání na systém, kdy by jednotlivé resorty poptávaly datové a hlasové služby samostatně. Projednání tohoto bodu bylo přerušeno a vláda se k němu vrátí příští týden.  

Předpokládaná celková hodnota centralizovaného zadávání služeb KIVS na období 4 let byla stanovena ve výši 4,5 miliardy korun bez DPH. Struktura soutěžených služeb KIVS představuje téměř 10 000 různých položek poskytovaných datových a hlasových služeb v rámci veřejné správy. Díky zavedení centralizovaného nákupu a s využitím moderního dynamického nákupního systému (forma podobná aukcím) MV očekávalo úspory v průměrné hodnotě cca 30% oproti cenám z roku 2011, tedy cca 800 mil. korun, oproti stávajícímu stavu, kdy si jednotliví zadavatelé kupují služby samostatně.
Ministerstvo vnitra dnešním návrhem usnesení vlády reagovalo na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který před Vánoci vydal předběžné opatření, kterým zastavil celé zadávací řízení pro KIVS v letech 2013 – 2017. Ministerstvo tak muselo zrušit aukce, které připravovalo na leden 2013. Následně počátkem tohoto týdne ÚOHS své opatření zmírnil a nařídil zákaz uzavřít smlouvu v dynamickém nákupním systému.
 
Řízení u ÚOHS vzniklo na začátku prosince 2012 na základě návrhu společnosti ha-vel internet s.r.o. na přezkoumání úkonů MV v tomto zadávacím řízení k ÚOHS a dne 18. ledna 2013 podala obdobný návrh společnost České radiokomunikace a.s. Předmětem návrhu obou společností byl především dle jejich názoru nedostatečný čas na migraci nově soutěžených dodavatelů služeb KIVS, který byl dle harmonogramu zadávacího řízení stanoven na dobu dva a půl měsíce. Současně oba navrhovatelé rozporovali některé technické a smluvní parametry stanovené v zadávací dokumentaci, které považovali za diskriminační.
 
MV konstatovalo ve svém následném vyjádření připravenost prodloužit lhůty pro migraci nově vysoutěžených dodavatelů z dosavadních dvou a půl měsíce, přestože považovalo původně navrženou lhůtu za dostatečnou a odpovídající podmínkám obvyklým v současném konkurenčním tržním prostředí v oblasti poskytování služeb elektronických komunikací. MV také vyjádřilo připravenost upravit smluvní a technické parametry dle požadavku navrhovatelů, přestože jejich původní navržené znění MV nepovažovalo za diskriminační, což potvrzuje fakt, že všech 12 přihlášených uchazečů bylo ze strany MV zařazeno do DNS včetně obou navrhovatelů a nikdo nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.
 
MV se domnívá, že vzhledem k velmi komplikované situaci v rámci zadávacího řízení popsané výše a faktické nemožnosti vypsat a zrealizovat ve zbývajícím čase do 28. 3. 2013 nové kolo elektronických aukcí z důvodů zákonem stanovených lhůt bude nejvhodnějším řešením zrušení zadávacího řízení na služby KIVS 2013-2017 s poukazem na tvrzení ÚOHS a za využití ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona o veřejných zakázkách. Současně MV doporučuje vládě, aby umožnila jednotlivým zadavatelům prodloužení již existujících smluv na poskytování služeb KIVS za využití ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách na dobu nezbytně nutnou do ukončení nového zadávacího řízení a uzavření navazujících smluv na poskytování služeb KIVS.

V rámci tohoto řešení by si jednotlivé subjekty státní správy nakupovaly datové a hlasové služby KIVS jako komoditu v rámci svých resortních centralizovaných nákupních systémů. Současně MV nadále zůstane jako garant zajišťující standardy služeb KIVS a CMS a rovněž zajišťující nákup služeb KIVS pro ty subjekty veřejné správy, které nemají dostatečné kapacity k vysoutěžení služeb KIVS samostatně.

 
MV také podle návrhu usnesení povede evidenci cen služeb KIVS sloužící pro porovnávání dosažených cen služeb KIVS jednotlivými subjekty státní správy. MV rovněž do konce roku 2013 podá vládě informaci o cenách dosažených jednotlivými subjekty státní správy a o průběhu zadávacích řízení na služby KIVS.

 

 

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem