Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní registry byly vyhlášeny IT projektem roku

Žádné výpadky ani kolaps. Naopak, po technické stránce bezproblémový provoz, který ve finále znamená spokojenějšího občana, jenž nemusí trávit hodiny na úřadech. To jsou průběžné výsledky projektů základních registrů po téměř osmi měsících provozu. 

Kromě toho, že systém funguje a stále narůstá počet úřadů, které se na něj napojují, se teď dostalo této databázi sjednocující roztříštěné údaje státu o občanech či firmách dalšího ocenění. Česká asociace manažerů informačních technologií CACIO totiž dnes 20. února 2012 vyhlásila Základní registry veřejné správy nejlepším IT projektem roku 2012. Hodnotící komise ocenila nejen přínos projektu pro informační a telekomunikační technologie, ale také skutečnost, že tento IT projekt znamená významný přínos pro běžné občany.
 
„Základní registry v tuto chvíli propojují na 2000 informačních systémů veřejné správy. To dělá z projektu dosud největší realizovanou kooperaci v oblasti veřejné správy. Už samotné hladké spuštění v červenci 2012 byl úspěch. Jde však o úspěch, který je pouhým základem pro další propojování datových fondů v Česku,“ okomentoval ocenění hlavní architekt eGovernmentu Ondřej Felix.
 
Samotný systém je složený ze šesti projektů a na jeho spuštění se kromě Ministerstva vnitra podílely také Český úřad zeměměřický a katastrální, Český statistický úřad a Úřad pro ochranu osobních údajů. Data z registrů v současnosti využívá přes 80 % orgánů veřejné správy a od spuštění proběhlo systémem přes 100 mil. transakcí. Registry také zcela zásadně přispěly k bezpečnosti a ochraně osobních údajů, a to mj. zavedením vícenásobné identity občana. Osobní údaje databáze nevede pod rodným číslem, ale pod náhodně vytvořeným kódem, který navíc konkrétní úředník nezná a nemůže se tak dostat k údajům, k nimž ze zákona nemá mít přístup.
 
Správcem projektu, který je svou rozsáhlostí v Evropě ojedinělý, a který v současnosti zvládá zátěž až několika set tisíc transakcí denně, je Správa základních registrů. „Rozhodnutí odborníků vyhlásit základní registry IT projektem roku 2012 beru jako důkaz, že náš záměr využít IT technologie jako pomocníka k celkové reformě veřejné správy, byl správný. Zároveň je to pro nás obrovský závazek, protože každý, kdo se na základních registrech podílí, si uvědomuje, že jejich spuštěním jeho práce na registrech neskončila, ale naopak začala,“ doplnil ředitel Správy základních registrů Michal Pešek. 
 
Zavedení základních registrů do veřejné správy je mezi dosud realizovanými IT projekty ojedinělé z mnoha důvodů. Např:
  • došlo k propojení a konsolidaci dat celé veřejné správy
  • to vše za plného provozu služeb veřejné správy
  • spuštění mělo paradoxně minimální dopady na veřejnou správu, protože byly připojeny stávající systémy orgánů veřejné moci
  • nezaváděl se jeden, ale hned šest samostatně budovaných systémů zároveň
  • před spuštěním bylo nutné upravit veškeré editační agendové systémy, tj. systémy, které základním registrům poskytují data
  • stejně tak bylo nutné upravit systémy, kterým základní registry data vydávají
  • schválené legislativní změny mají dopad na všechny orgány veřejné moci
 
Co jsou základní registry:
Jde o bezpečnou databázi, která sjednotila dosud roztříštěná data vedená úřady o občanech a státních i nestátních subjektech. Díky tomu vznikl poprvé v historii v Česku nástroj, který jako jediný nabízí relevantní a nezpochybnitelná data, tzv. referenční údaje. V tuto chvíli jde cca o 120 nejdůležitějších údajů, u kterých stát garantuje jejich platnost.
 

V soutěži IT projekt roku 2012 byly vyhlášeny celkem tři projekty, na dvou se podílelo Ministerstvo vnitra

Dodavatelem projektu Služby cizinecké policie EasyGo je společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. Projekt EasyGO je praktickou ukázkou užití biometrických pasů při průchodu státní hranicí. Vlastní odbavení netrvá déle než 16–20 sekund a za rok provozu bylo takto odbaveno více než 130 000 cestujících ze všech zemí EU, z Norska a Švýcarska.
 
Ke zdárnému fungování systému přispěla vzájemná spolupráce Ministerstva vnitra ČR a Letiště Praha a.s.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a PR

vytisknout  e-mailem