Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Česko-německé jednání o spolupráci při potírání příhraniční trestné činnosti

Ministr vnitra Jan Kubice se dnes, 14. února 2013, opět setkal s ministrem vnitra Spolkové republiky Německo Hans-Peterem Friedrichem, s bavorským ministrem vnitra Joachimem Hermannem a se saským státním ministrem vnitra Markusem Ulbigem.  

 
Během tzv. Hofského dialogu jednaly obě delegace v Praze o další spolupráci v boji proti příhraniční kriminalitě. Zásadním výsledkem je především dohoda o rozšíření policejní a celní součinnosti o justiční orgány. Česká i německá strana tak budou koordinovat nejen odhalování a vyšetřování, ale i stíhání příhraniční kriminality. Dalším závěrem je rozšíření dialogu o představitele Polské republiky.
 
„Kriminalita v příhraničí narostla především v oblasti drogové kriminality téměř do epidemických rozměrů. Alarmující jsou zejména problémy vzniklé výrobou a distribucí pervitinu. S kolegou Friedrichem jsme se shodli na tom, že k boji proti tomuto problému přizveme také Polsko,“ vysvětlil ministr vnitra Jan Kubice s tím, že česká a německá strana budou ještě intenzivněji rozvíjet činnost společných hlídek, společná šetření formou zrcadlových řízení či posílení kvality i množství vyměňovaných informací.
 
Zvláštní pozornost byla věnována zlepšení výměny informací o odcizených motorových vozidlech. Ministři vnitra také zdůraznili význam volného pohybu osob v rámci schengenského prostoru i skutečnost, že veškerá přijatá opatření musí být prováděna v souladu se schengenským acquis.
 
„Zcela jasně si uvědomujeme, že příhraniční kriminalitu nelze vyřešit mávnutím kouzelného proutku. Její potírání je však jednou z hlavních priorit jak Ministerstva vnitra a policie, tak dohod v rámci Hofského dialogu. Pevně věřím, že se díky aktivitám započatým v minulém roce začnou letos projevovat pozitivní výsledky,“ doplnil ministr vnitra Jan Kubice.
 
Nejzásadnější aktivity v rámci Hofského dialogu:
  • pravidelná setkání českého, spolkového, bavorského a saského ministra vnitra v rámci Hofského dialogu. Závěrem dialogu byl mimo jiné vznik několika česko-německých pracovních skupin nebo přizvání Polské republiky
  • příprava nové smlouvy o policejní spolupráci se Spolkovou republikou Německo
  • vznik pracovní skupiny Crystal, v níž zástupci policie a celní správy obou zemí realizují rozsáhlý soubor opatření k zintenzivnění vzájemné spolupráce a komunikace
  • na obou stranách hranice působí společné česko-německé policejní hlídky.
 
Příhraniční kriminalitu potírá Česko také na vnitrostátní úrovni
Ministerstvo vnitra považuje mezinárodní aktivity za důležitý, nikoli však jediný způsob, jak s příhraniční kriminalitou bojovat. Proto vyvíjí česká strana nad rámec Hofského dialogu značné úsilí i na vnitrostátní úrovni. „Například před dvěma týdny vláda schválila návrh Ministerstva vnitra na vznik pracovní skupiny pro boj s drogovou problematikovu v pohraničí,“ uvedl Jan Kubice.
 
Nejzásadnější aktivity nad rámec Hofského dialogu:
  • došlo k masivnímu nasazení policejních sil do problémových oblastí v pohraničí, a to jak uniformované, tak neuniformované policie
  • byly zřízeny společné pátrací týmy
  • mezi 13. a 28. listopadem 2012 byly provedeny rozsáhlé kontroly v příhraničních tržnicích v působnosti krajských ředitelství policie Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje, a to za součinnosti s územními složkami Generálního ředitelství cel, České obchodní inspekce, Hasičského záchranného sboru, Zemědělské hospodářské inspekce a živnostenských úřadů
  • v reakci na nárůst drogové kriminality v celé České republice i zvyšující se dostupnost a čistotu drog připravuje Ministerstvo vnitra změnu nařízení vlády, jímž se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů, ve znění nařízení vlády č. 4/2012 Sb.
  • Ministerstvo vnitra iniciovalo legislativní aktivity směřující ke zrychlení procesu vyhošťování cizinců odsouzených za drogové trestné činy
  • dne 21. ledna 2013 byl Ministerstvem vnitra vyhlášen mimořádný dotační program „Prevence drogové kriminality v příhraničí v roce 2013“, na který bylo vyčleněno 5 mil. Kč; jeho cílem je prevence před zapojením se do drogové kriminality, zvýšení motivace ke spolupráci s Policií ČR při odhalování drogové kriminality a prevence užití/užívání drog.
 
Co je Hofský dialog
Dne 13. února 2012 se ve Spolkové republice Německo ve městě Hof uskutečnilo jednání ministra vnitra České republiky, ministra vnitra SRN a státních ministrů vnitra Bavorska a Saska. Jednání se uskutečnilo z iniciativy německé strany a jeho hlavním tématem byla problematika nárůstu příhraniční kriminality v oblasti drog, zejména distribuce krystalického metamfetaminu, které se dopouštějí především státní příslušníci Vietnamu v prostředí velkých tržnic v příhraničních oblastech.
 
Za účelem zintenzivnění spolupráce v boji proti uvedenému druhu kriminality, jakož i dalším druhům závažné trestné činnosti v česko-německých příhraničních oblastech se ministři vnitra dohodli na vytvoření společné expertní pracovní skupiny pro řízení další spolupráce policejních a celních orgánů složené ze zástupců zúčastněných resortů ČR a SRN (Bavorska a Saska), což deklarovali ve společném prohlášení. Zároveň se ministři dohodli, že jejich setkání k vyhodnocení činnosti pracovní skupiny budou probíhat pravidelně jednou ročně, v rámci tzv. „Hofského dialogu“.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations 
Odkazy do noveho okna

f_01.JPG

f_01.JPG 

Detailní náhled

f_02.JPG

f_02.JPG 

Detailní náhled

f_03.JPG

f_03.JPG 

Detailní náhled

f_04.JPG

f_04.JPG 

Detailní náhled

f_05.JPG

f_05.JPG 

Detailní náhled

f_06.JPG

f_06.JPG 

Detailní náhled

f_07.JPG

f_07.JPG 

Detailní náhled

f_08.JPG

f_08.JPG 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem