Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Extremismus: analýza dostupných soudních rozsudků

Extremistické, rasově motivované a xenofobní násilné trestné činy 

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva zpracoval Analýzu dostupných soudních rozsudků pachatelů extremistické, rasově motivované a xenofobní násilné trestné činnosti (pdf, 1,8 MB). V analýze je zahrnuto celkem 178 pachatelů. Na základě studia soudních rozsudků získáme základní údaje:
  • o pachateli (pohlaví, věk, sociální statut/povolání, bydliště, národnost pachatele, přítomnost recidivy v kriminální kariéře, specializace v trestné činnosti, stupeň kriminálního vývoje)
  • o okolnostech trestného činu (přítomnost alkoholu; místo, kde došlo k fyzickému útoku, vzdálenost místa trestného činu od bydliště pachatele, výskyt trestné činnosti dle: krajů, roku, měsíce i hodiny; počet spolupachatelů; použitá zbraň)
  • o oběti (počet obětí v rámci jednoho trestného činu, národnost, věk – ve smyslu mladiství x dospělí, pokus o vendetu)
  • o trestech uložených za násilnou extremisticky, rasově nebo xenofobně motivovanou trestnou činnost
 
Na tento materiál úzce naváže Kvalitativní popis psychologie osobnosti pachatele extremisticky, rasově motivované a xenofobní trestné činnosti, který vychází ze studia soudně znaleckých psychologických a/nebo psychiatrických posudků. Do kvalitativního studia bylo zahrnuto 15 pachatelů, u nichž budeme popisovat: aktuální věk; charakter minulé trestné činnosti; rodinné poměry v dětství a v současnosti, vztah k otci, matce a sourozencům, jejich profese, vzdělání, případná anamnestická zátěž v rodině (např. psychická porucha v rodině, porucha osobnosti, alkoholismus a jiné závislosti, domácí násilí nebo trestná činnost rodinných příslušníků); výchova v rodině a pořadí narození.
 
Dále nás zajímalo studium a profesní kariéra, začlenění do školního nebo pracovního kolektivu, školní/profesní úspěšnost. Vztah k alkoholu, chování v opilosti, přítomnost alkoholu v rámci trestného činu, vztah k drogám, cigaretám, marihuaně nebo automatům. Zájmy a koníčky; rodinný stav, počet partnerek, první sexuální zkušenost, úspěšnost v partnerských vztazích. Jednou z nejdůležitějších částí bude vyjádření pachatele ke členství v extremistickém hnutí, motivace pro zapojení do aktivit, vztah k ideologii a k extremistickým aktivitám; vlastní vyjádření pachatele k násilné extremistické trestné činnost, za kterou byl odsouzen. A v neposlední řadě bude zkoumána přítomnost duševní choroby, projevy osobnosti, IQ, diagnostický závěr psychologa a/nebo psychiatra.


Odbor bezpečnostní politiky

vytisknout  e-mailem