Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vítězové Evropské ceny prevence kriminality a nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí

Dne 7. února 2013 předal první náměstek ministra vnitra Jaroslav Hruška za účasti odborníků v oblasti prevence kriminality ocenění nejlepším projektům národního kola Evropské ceny prevence kriminality a cenu za nejlepší preventivní projekt v rámci krajů, měst a obcí za rok 2012.  

Evropská cena prevence kriminality (ECPA) je soutěž, která oceňuje nejlepší evropský projekt v oblasti prevence kriminality a umožňuje sdílení a výměnu praktických zkušeností na poli prevence kriminality v rámci EU. Každá členská země může do soutěže nominovat pouze jeden projekt na dané téma.
 
V letošním roce byl ústředním tématem soutěžních projektů „Komplexní přístup k prevenci kriminality v komunitách“. Na soutěžních projektech se cenily především nové přístupy, spolupráce více subjektů a účinnost v praxi. Odborníci na danou problematiku z řad Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí a Policie ČR vybírali z celkem osmi přihlášených projektů.
 
Vítězem národního kola soutěže ECPA se stal projekt s názvem „Asistent prevence kriminality města Děčín“, jehož realizátorem je Městská policie Děčín. V rámci projektu pracují ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách vyškolení asistenti prevence kriminality, kteří díky dobré znalosti místní komunity pomáhají obecní policii s udržováním veřejného pořádku a se zvyšováním pocitu bezpečí občanů. Na druhém místě se umístil projekt občanského sdružení Magdalenium zajišťující komplexní pomoc obětem domácího násilí, na třetím projekt„Praha Bezpečně online“ realizovaný magistrátem hlavního města Prahy ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu. Tento projekt poskytuje dětem a veřejnosti dosud chybějící informace a zvyšuje jejich kompetence k bezpečnému užívání nových technologií.
 
Vzhledem k zájmu manažerů prevence krajů, měst a obcí se odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra v roce 2011 rozhodl vyhlásit soutěž o „Nejlepší preventivní projekt roku krajů, měst a obcí“. Ze šesti projektů přihlášených v roce 2012 byl jako vítězný vybrán projekt s názvem „Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení“ realizovaný Městskou policií Brno. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti obyvatel bytových domů v rizikových lokalitách, snížení anonymity, předcházení vandalismu a také zamezení páchání trestných činů a přestupků v těchto prostorech.
 
Celoevropská praxe potvrzuje, že medializace, prezentace a popularizace úspěšných lokálních projektů zaměřených na konkrétní typ prevence kriminality je velmi účinná a efektivní metoda šíření dobré praxe, což dokazuje i velký zájem ze strany českých předkladatelů projektů. Prevence kriminality je ostatně jednou z priorit činnosti Ministerstva vnitra, jak to vyjádřil i první náměstek Jaroslav Hruška: „Silové řešení konfliktních situací by mělo být až na posledním místě, nejdůležitějším úkolem Ministerstva vnitra je předcházet všemi způsoby trestné činnosti i konfliktům ve společnosti. Proto se snažíme, i přes nedostatek financí, podporovat projekty prevence kriminality. Jsem rád, že ze strany obecních samospráv je o projekty zmírňující sociální napětí takový zájem, neboť, zvláště po nepokojích na Šluknovsku, vidíme, že podcenění prevence může snadno vést k eskalaci napětí nebo až k otevřenému konfliktu ve společnosti.“


 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations
Odkazy do noveho okna

f_01.JPG

f_01.JPG 

Detailní náhled

f_02.JPG

Náměstek ministra vnitra pro vnitřní bez... 

Detailní náhled

f_03.JPG

f_03.JPG 

Detailní náhled

f_04.JPG

f_04.JPG 

Detailní náhled

f_05.JPG

f_05.JPG 

Detailní náhled

f_06.JPG

f_06.JPG 

Detailní náhled

f_07.JPG

f_07.JPG 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem